Praktikant till Försvarsmaktens högkvarter, Insatsstaben VT 2020

Om tjänsten

OM TJÄNSTEN

Sektionen för erfarenhetsanalys vid Insatsstabens utvecklingsavdelning söker en praktikant för VT 2020. Praktikperioden anpassas till universitetets program januari-juni alltså VT 2020.

Om sektionen

Sektionen för erfarenhetsanalys vid Insatsstabens utvecklingsavdelning (INSS J7 ERF ANA) är placerad vid Försvarsmaktens högkvarter vid insatschefens stab. Härifrån leds Försvarsmaktens operationer såväl nationellt som internationellt. Sektionen har två huvuduppgifter varav den ena är att ansvara för utvecklingen och samordningen av Försvarsmaktens erfarenhetshantering. Detta innebär att ta fram metoder och styrande dokument för erfarenhetshantering, organisera och moderera seminarier samt arbeta med Försvarsmaktens övningar. Den andra uppgiften är att genomföra operativa erfarenhetsanalyser på uppdrag av Försvarsmaktens insatschef. Syftet med analyserna är att förmedla slutsatser för såväl framgångar som utmaningar inom analysområdet samt konkreta rekommendationer till åtgärder som förslag till beslut, för att utveckla och åtgärda problem i Försvarsmaktens organisation och verksamhet här och nu.

Praktiken innebär

Under praktiktjänsten kommer du att ingå som en integrerad medarbetare vid sektionen. Du kommer både självständigt driva egna uppgifter och följa andras uppgifter för att få insyn och sakkunskap om olika arbetsområden vid sektionen och hur Insatsstaben samt Högkvarteret i stort fungerar. Du kommer att delta vid uppgifter som kan handla om allt från att skriva kvalitativa rapporter med intervjuteknik som främsta inhämtningsmetod, organisera och moderera seminarier och möten, delta vid resor samt föredragningar för chefer. Mötena kan vara tillsammans med både externa aktörer så som andra myndigheter som olika delar av Försvarsmakten.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Då praktiktjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före tjänstens tillträde enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen.

Lämplig bakgrund

Vi söker dig som ska genomföra en praktiktermin på ditt program vid ett universitet och som har intresse av något eller flera av följande områden; säkerhetspolitiska frågor, vetenskapsteori och epistemologi, freds- och konfliktkunskap, organisatoriskt lärande och utveckling samt Försvarsmakten som myndighet. Du studerar statsvetenskap, internationella relationer, säkerhetspolitik, globala studier, filosofi, freds- och konflikt, krigsvetenskap eller annan relevant utbildning. Det är meriterande med inte ett krav att du genomför en magister- eller masterutbildning.

Som person behöver du vara självständig och ha hög personlig integritet. Du ska vara strukturerad, ha en god social kompetens, tycka om att arbeta tillsammans med andra samt vara analytisk och en problemlösare. Du behöver även ha god vana att skriva samt tycka det är roligt att diskutera och behandla egna och andras texter.

Ansökan ska bestå av

CV och personligt brev.

För att bli antagen till praktiktjänsten behöver du kunna uppvisa intagningsbesked till kandidat- magister- eller masterprogram samt praktikkurs vid universitet.

Kontakt

Eventuella frågor besvaras av sektionschef Caroline Trulsson (caroline.trulsson@mil.se).

Sista ansökningsdag: 13 oktober 2019
Ansökan sker via Försvarsmaktens hemsida.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 augusti 2019
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-10-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan