Försörjningsofficer till Regional Stab Mitt J4/Logistikenheten

Om tjänsten

 

 

Bakgrund/information om MR M Stab:

Regional stab Mitt är en av fyra regionala staber som inrättades 2013-01-01. MR M Stab är grupperad i Kungsängen och har ansvar för de sju länen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland. Uppgifterna är att bland annat att leda, planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer samt näringslivet, leda underrättelse- och säkerhetstjänsten inom regionen, leda underställda förband samt att genomföra regional försvarsplanering. MR M är planerad att bli egen organisationsenhet (OrgE) med tillhörande sex utbildningsgrupper from 2020-01-01.

Logistikavdelningen

Som försörjningsofficer tillhör du logistikavdelningen, J4. Logistikavdelningen består från 2019 av sju befattningar och genomför planering, ledning, samordning och uppföljning av logistiken i Mellersta Militärregionen. Avdelningen innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som försörjningsofficer kommer du, under arbetsledning av C Logistikavdelningen, att på organisationsenhetsnivå;

 • Arbeta med funktionen förnödenhetsförsörjning vad avser samordning, logistikhänvisningar, orderskrivning, rapportering, samverkan/beredningar mot högre chef, sidordnade enheter och civila aktörer (Länsstyrelse, Landsting, MSB, företag).
 • Leda materieltjänsten för regionens förband och årligen materielplanera och inventera.
 • Att tjänstgöra som vakthavande befäl enligt kommenderingslista.
 • Att ingå i ledningslag eller planeringslag vid höjd stabsberedskap.
 • Företräda funktionen förnödenhetsförsörjning i regional försvarsplanering.
 • Stödja J4 i övrigt i tilldelade uppgifter samt staben avseende förnödenhetsförsörjning.

Arbetet är till viss del förlagt till kvällar och helger.

Kvalifikationer

 • Officersutbildning nivå OR 7/8 alt OF2/3
 • God datavana med utbildning i PRIO/SAP
 • Logistikutbildning
 • B-körkort.
 • God förmåga att utrycka sig i både svenska och engelska, i både tal och skrift.

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av arbete i militär stab.
 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
 • Tidigare innehaft befattning på förband med erfarenhet av taktisk verksamhet (Trosskomp / Batstab S 4 / Brigadstab, Logbat, FMLOG) alternativt regementsstab (G4).
 • Behörighet i LIFT.
 • Behörighet i IOR

Personliga egenskaper

 • God uthållighet och noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
 • God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
 • God förmåga att ta initiativ.
 • God fysisk status.
 • Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
 • Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Arbetsort

Kungsängen

Upplysningar om tjänsten

Kontakta försörjningsofficer Gun Kristensson J4.
Nås via växeln på 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

2019-09-30 

Tillträde

Efter överenskommelse

Fackliga representanter

OFRO Livgardet Stefan Morin
SEKO Lise-Lott Larsson
SACO Johan Gillemyr
OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 augusti 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan