Transportofficer till Militärregion Mitt/ J4

Om tjänsten

Bakgrund/information om Mellersta Militärregionstaben:

Mellersta Militär Regionen (MR M) är en av fyra regionala staber som inrättades 2013-01-01.
MR M är grupperad i Kungsängen och har ansvar för länen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland. Uppgifterna är att bland annat att leda, planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer samt näringslivet, leda underrättelse- och säkerhetstjänsten inom regionen, leda underställda förband samt att genomföra regional försvarsplanering.
MR M är planerad att bli egen organisationsenhet (OrgE) med tillhörande sex utbildningsgrupper from 2020-01-01.

Logistikavdelningens (J4) uppgifter i stort

Ansvara för logistikledning och samordning av uthållighetsfunktionen vid försvarsplanering och insats. I regionen styra och leda funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin.

Befattningens uppgifter i stort

 • Du arbetsleds av C Logistikavdelningen.
 • Företräder Mellersta Militärregionen, MR M, i centrala beredningar och planeringsarbete inom funktionen.
 • Ansvarar för samordning av transporttjänsten inom och mellan militärregionerna.
 • Ansvarar för att upprätthålla en aktuell lägesbild av transporter inom MR M.
 • Bevakar transportinfrastrukturutvecklingen inom regionen
 • Samverkar med civila myndigheter på regional nivå t.ex. Trafikverket.
 • Handlägger transiteringar inom och mellan regionerna.
 • Arbetet är till viss del förlagt till kvällar och helger.
 • Nivån på befattning är OR 8.

Generella krav för befattningen

 • Officersutbildning OF2/OR7/OR8
 • God datavana.
 • B-körkort.
 • God förmåga att utrycka sig på svenska i både tal och skrift, samt godtagbar förmåga på engelska.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet att arbeta i militär stab.
 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
 • Tidigare innehaft insatsbefattning på krigsförband med erfarenhet av taktisk verksamhet samt planläggning främst inom logistik funktionen (Trosskomp / Batstab S 4 / Brigadstab)
 • Tidigare tjänstgöring i befattning inom beredskap och transport/kommunikation
 • Tidigare tjänstgöring inom FM logistikorganisation på regional/central nivå
 • Tidigare tjänstgöring i basorganisation på lokal nivå inom logistik (Regstab G4)
 • Erfarenhet av samverkan och samordning med regionala myndigheter.
 • Tidigare tjänstgöring i befattning på central nivå (HKV/INSS/ATS/FTS/MTS)
 • ADR-certifikat

Personliga egenskaper

 • God uthållighet och noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
 • God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
 • God förmåga att ta initiativ.
 • Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
 • Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.
 • Är intresserad och har ett driv att lära sig nya ting.

Arbetsort

Kungsängen

Upplysningar om tjänsten

Kontakta försörjningsofficer Gun Kristensson J4.

Nås via växeln på 08-584 540 00

Sista ansökningsdag

2019-09-30

Tillträde

Efter överenskommelse               

Fackliga representanter

OF Livgardet Stefan Morin

SEKO Thomas Klasson

SACO Johan Gillemyr

OFR/S Kenneth Hartikainen


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 augusti 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan