Lärare internationell tjänst

Om tjänsten

Bakgrund

Swedint har i uppgift att planera, genomföra, utvärdera och utveckla individuell multinationell stabsutbildning för såväl militär- som civil- och polisiär personal. Målet är att de som deltagit i Swedints utbildningar ska vara rustade för att kunna ingå som fullvärdiga medlemmar i multinationella och integrerade staber inom ramen för FN, EU, Nato.

FN avdelningen, som består av 10 medarbetare har till uppgift att planera, genomföra, utvärdera och utveckla individuell multinationell stabsutbildning för personal från hela världen som antingen redan är insatta eller på väg till en FN-insats. 

Ansvarsområden

 • Förbereder, planerar, genomför, utvärderar,utvecklar tilldelad kurs/ projekt/ verksamhet.
 • Ansvarar för det pedagogiska innehållet enligt ovan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Är kurschef och eller lärare /instruktör vid FN kurser .

 • Är kurschef och eller lärare/instruktör vid genomförandet av Mobile Training Team.

 • Leder projekt självständigt och/eller deltager i projektgrupp  med internationella deltagare/ instruktörer och lärare. (Militär/ Civil och Polis)

 • Medverkar/ leder utveckling, planering och genomförande och utvärdering av FN kursverksamhet inom FN-avdelningens ansvarsområde.

 • Stödjer/ medverkar i SWEDINT utbildning i internationell tjänst inom andra delar av Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan.

 • Deltager i övningar av internationell karaktär inom FM och vid internationella övningar utanför FM eller vid andra länders Peacekeeping centra.

 • Deltager som figurant på interna såväl som externa stabs- och fältövningar.

Kvalifikationer

 • Officer nivå OF3.

 • God social kompetens även i en multikulturell/multinationell miljö.

 • Kan omsätta FM värdegrund samt FNs ”code of conduct” i vardagligt arbete.

 • Mycket goda kunskaper i engelska såväl i tal som skrift. (STANAG 3333)

 • God verbal och stilistisk förmåga.

 • God vana att arbeta i Microsoft Office miljö (ECDL).

Önskvärda kvalifikationer

 • Kunskap i Franska är meriterande.
 • Erfarenhet från tjänstgöring i utlandsstyrkan i bataljons- eller brigad/ divisionsstab (motsv FHQ/SHQ nivå).

 • Erfarenhet från tjänstgöring som expert in mission och inom IGO/NGO i eller med FN är meriterande.  


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 29 augusti 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan