Verksamhetsofficer till MR M

Om tjänsten

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksamhetssäkerhetsofficeren skall samordna arbetet med verksamhetssäkerhet inom Mellersta militärregionen – MR M. Verksamhetssäkerhetsofficeren är sammanhållande för befattningshavare i förbandets verksamhetssäkerhetsorganisation inom följande delområden:

 • Marksäkerhet
 • Sjösäkerhet
 • Flygsäkerhet
 • Trafiksäkerhet
 • Elsäkerhet
 • Brandskydd
 • Transport av farligt gods
 • BVKF
 • Vapenutbildning
 • Miljö

Utöver detta är även Verksamhetssäkerhetsofficeren stabsmedlem i MR M STAB.

Verksamhetssäkerhetsofficeren ansvarar för att:

 • Genomföra MR M verksamhetssäkerhetsmöten.
 • Årligen analysera och utvärdera marksäkerhetsarbetet vid organisationsenheten.
 • Vara föredragande för MR M avseende verksamsäkerhetsärenden och stödja C MR M med att bedriva ett systematiskt verksamhetssäkerhetsarbete.
 • Säkerställa att rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhetssäkerheten följs.
 • Vid behov påbörja och leda undersökning med förbandets undersökningsgrupp.
 • Samverka med inom MR M verksamma organisationer och enheter.

 

Kvalifikationer

Officersexamen

God förmåga att uttrycka sig på svenska

God förmåga att använda MS Office

God administrationsförmåga

B-körkort

Meriterande

Kunskap om Försvarsmaktens verksamhetssäkerhetsarbete (Genomfört verksamhetssäkerhetskurs 1 och 2).

Kunskap om undersökningsmetodik (Genomfört kurs Verksamhetssäkerhet undersökningsmetodik)

Lämpad att genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition

Erfarenhet av förbandsutbildning/större förbandsövningar

Dina personliga egenskaper
Du värdesätter samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ. Förmåga att leda och driva projekt självständigt kopplat till verksamhetssäkerhetsfrågor. Viktigt är att kunna se helheten och hur enskilda detaljer bidrar till den. Befattningen innebär att självständigt kunna tolka regler och bestämmelser och överföra dem till MRMs regelverk och verksamhet. Du har intresse för verksamhets-/marksäkerhetsfrågor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Befattningen är placerad på MR M Stab med arbetsort Kungsängen.

Befattningen är en OR8-befattning.

Tillträde sker enligt överenskommelse

 Mer information om tjänsten lämnas av Övlt Anders Jansson Gladh, nås via vxl 08-584540 00

Facklig representant

OFR/O, Stefan Morin

SEKO, Lise-Lott Larsson

SACO, Johan Gillemyr

OFR/S, Kenneth Hartikainen

 Samtliga nås via vxl 08-584 540 00

Sista datum för ansökan: 2019-10-06


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 augusti 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-10-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan