Anestesiologer på deltid till Försvarsmakten

Om tjänsten

Försvarsmakten söker just nu anestesiologer på deltid, för att bemanna upp flera olika befattningar på ett antal olika förband i Försvarsmakten. Anställningen är en tillsvidareanställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§. Det innebär att du är anställd på ditt ordinarie civila arbete, men att du tjänstgör några veckor varje år i Försvarsmakten. Du kommer att placeras på ett av Försvarsmaktens förband. Har du militär bakgrund förväntas du kunna delta under FMÖ 2020, men även vara aktiv i förbandet under kommande år. För dig som inte har militär bakgrund kommer du att genomföra en grundläggande soldatutbildning innan du placeras ut på ett förband. Du kommer att krigsplaceras i Försvarsmakten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet skiljer sig troligen på många sätt från din ordinarie kliniska vardag. Som anestesiolog kommer du att bli placerad på en fast eller en rörlig enhet, och du kommer att jobba antingen i ett operationslag, tillsammans med kirurger och en operationssjuksköterska, eller i en mindre enhet tillsammans med en anestesisjuksköterska. Materielen du använder är liknande den du använder hemma på ditt sjukhus, men miljön är troligen annorlunda, då du kanske befinner dig i ett tält eller i en mer spartansk lokal.

I arbetsuppgifterna kan ingå att:

 • Leda anestesi och IVA-verksamhet på din enhet
 • Delta i övningar med förbandet, både av försvarsmedicinsk och av militär karaktär
 • Delta i arbete på skadeplats
 • Medfölja ambulanstransport vid behov
 • Stödja i upprättande och vård av egna enheter
 • Sjukvårdsberedskap
 • Genomföra utbildning både som elev och instruktör

Arbetsuppgifterna består även av materieltjänst, såsom iordningställande av gruppens arbetsplats, inventering och vård av gruppens materiel. Du kommer att ingå i ett insatsförband som kommer att övas i vapen och allmänmilitär tjänst samt erhålla stridsutbildning i syfte att kunna skydda och försvara dig själv, din grupp och era patienter.

Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med minst tre års specialistutbildning inom anestesi och intensivvård. Kunskaperna ska vara aktuella.
 • Genomförd kurs ”Advanced trauma life support” (ATLS)
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
 • Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav
 • B-körkort

 Meriterande

 • Specialistexamen inom anestesi och intensivvård. Kunskaperna ska vara aktuella.
 • Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning (GMU/GU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU INT)
 • Tidigare militär utlandstjänstgöring
 • Utbildning i ”Prehospital Trauma Life Support” (PHTLS), “Battlefield Advanced Trauma Life Support” (BATLS), ”Major Incident Medical Management and Support” (M-MIMMS), "Definitive Surgical Trauma Care” (DSTC) eller likvärdiga kurser.
 • Erfarenhet av traumaomhändertagande/traumaanestesi
 • Erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra

Personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under de svåra fysiska och psykiska förhållanden som kan uppstå i fält. Att kunna samarbeta med, och ha respekt för andras kompetensområden, är egenskaper vi lägger vikt vid. Du behöver under pressade situationer klara av att vara objektiv, beslutsam, och lyhörd. Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt.             

Övrigt
Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Det kan vara för kortare perioder men också under längre tid. Uppdelat över en längre tid kan det uppgå till omkring 1-2 månader per år. När du tjänstgör är det för att genomföra övningar, gå olika former av utbildningar (medicinska eller militära) eller genomföra nationella/internationella insatser. I början av din anställning får du en plan för hur du kommer att arbeta de kommande åren så att du kan informera din arbetsgivare.
Du kan i början komma att ingå i vår personalbank för att senare placeras på ett förband.

Har du ingen tidigare militär bakgrund kommer du att genomföra en anpassad grundläggande soldatutbildning (GSU INT), t ex under våren 2020.
Har du tidigare militär bakgrund kommer du att genomföra en ”avrostningsvecka”, preliminärt vecka 4 eller vecka 10 2020.

Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande såväl psykiskt som fysiskt. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. 

Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev med löneanspråk. Generellt håller vi ungefär samma nivå som svenska landstings-/regionlöner.

Typ av anställning: Tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, provanställning på sex månader tillämpas
Arbetsort: Ospecificerad arbetsort, någonstans i Sverige, beroende på vilket förband du placeras på
Tillträde: Sen höst 2019 eller tidig vår 2020
Lön: Individuell lönesättning

Tidplan för urval
Rekryteringsprocessen inom Försvarsmakten kan ta lång tid. Urval för kallelse till intervjuer sker löpande.

För dig som har någon form av militär bakgrund (VPL, GU/GMU, GSU INT) kommer tester och intervjuer att genomföras på Försvarsmedicincentrum i Göteborg en heldag under vecka 47.
För dig utan militär bakgrund kommer säksamtal och intervju att genomföras på Försvarsmedicincentrum i Göteborg, en halvdag under vecka 47, efter godkänd prövning på Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller Malmö (en heldag under vecka 40-42).

Slutligt urval sker preliminärt vecka 48.

Efter det kommer du med militär bakgrund att genomföra en “avrostningshelg”, preliminärt vecka 4 eller vecka 10 2020.
För dig utan militär bakgrund är nästa steg att genomföra en grundläggande soldatutbildning (GSU INT), preliminärt vecka 20-25 på Livgardet i Stockholm.

Tjänstgöring under FMÖ 2020 beräknas preliminärt till v19-24 2020, lite beroende på vilket förband du placeras på.

OBS! Alla tider är preliminära!

Upplysningar om tjänsten lämnas av: 
Maria Sääf Westin, Bemanningsavdelningen FömedC, maria.saaf@mil.se, 070-5692338.

Fackliga representanter 
SACO, sacostyr-fomedc@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2019-09-20

_________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615

_________________________


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 september 2019
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan