Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar 2020

Om tjänsten

Under 2020 genomförs Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar. Kursen, som genomförs av Centrum för totalförsvar- och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan (FHS/CTSS) omfattar två steg.

Steg 1 genomförs vid två tillfällen och vänder sig till chefer, högre tjänstemän och handläggare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap och totalförsvar samt i säkerhetspolitik och frågor som rör civil-militär samverkan. Omgångarna genomförs:

 • Omg 1, 2020-02-03–02-21 och
 • Omg 2, 2020-05-04–05-15 samt 05-25–05-29

Steg 2 vänder sig till chefer och högre tjänstemän som bereder och beslutar i frågor avseende samhällets krisberedskap och totalförsvar. Kursen är avsedd för personer som tidigare genomfört steg 1. Kursen genomförs:

 • 2020-09-07–09-18 och 2020-09-28–10-09 samt
 • Tidpunkt för studieresan 2021 är V11-12 + 15. (Obs i skrivelsen står det vecka 14 men det har blivit ändrat pga påsk)

För att vara kvalificerad att genomföra kursen bör sökande vara officer på nivå 4 eller högre eller civil medarbetare på motsvarande nivå. Separat antagning till FM platser i de två utbildningsstegen tillämpas.

Kurskostnaden betalas av HKV medan respektive förband betalar övriga elevkostnader.

Slutlig antagning till båda kurserna sker under december 2019.

Sökperioden är under perioden 2019-09-04—2019-11-10

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 september 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-11-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan