Regementsförvaltare FMLOG

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja förbandschefen och chefer inom FMLOG i ledning och utveckling av förbandet. Du är en viktig medarbetare i FMLOG ledningsgrupp och ansvarar där för att stödja förbandets verksamhetsutveckling med särskilt ansvar för att leda och följa upp medarbetarnas möjligheter till kompetensutveckling samt vår gemensamma värdegrund. Andra uppgifter är att stödja förbandschefen i dennes utövande av ledarskap så att ordning, rutiner, normativa regler, publikationer och traditioner följs. Du kommer att vara stödjande i förbandschefens utveckling av förbandets förmåga som krigsförband och arbete under höjd beredskap. Du är förbandets företrädare i OR-frågor på central nivå och mot externa aktörer. Som regementsförvaltare är du placerad i FMLOG förbandsledning. Du ingår i FMLOG ledningsgrupp och personalförsörjningsnämnd.

Kvalifikationer            

 • Yrkesofficer, lägst OR 8 alternativt OF 3
 • Genomförd språktest (engelska) -NATO Stanag 6001
 • Uppfyller lägst FM fysiska standard grundnivå

Önskvärda kvalifikationer

 • Kunskap om logistik och ingående delfunktioner
 • Kunskap om bedömmandeprocesser
 • Erfarenhet av tjänstgöring som plutonchef, stf kompanichef/kompanichef eller motsvarande
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab
 • Erfarenhet av att leda och driva projekt
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring

Personliga egenskaper

För att trivas i rollen som regementsförvaltare krävs gott föregångsmannaskap med stort förtroende inom egen organisation och respekt för eget kompetensområde. Din tidigare erfarenhet ger dig god förmåga att överbrygga specialist-och generalistkompetenser inom specialistofficerskrået. Som person har du hög integritet, god social förmåga och en känsla för vad som är viktigt. Du räds inte utmaningar, brinner för din uppgift och är lätt att samarbeta med. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och har fokus på helhet. En av dina styrkor är att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Ditt ledarskap vittnar om god planeringsförmåga och beslutsamhet.

Som regementsförvaltare skall du vara ett föredöme och värna om FM värdegrund.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Urval sker lokalt inom ramen för FMLOG personalförsörjningsnämnd. Utnämning görs centralt i FM. Inför anställning kommer en arbetspsykologisk bedömning och en särskild säkerhetsprövning att genomföras.

Tillträde

Utnämning och befordran till regementsförvaltare planeras ske så snart som möjligt, dock senast den 1 december.

Kontaktpersoner

Frågor om befattningen ställs till C FMLOG, öv Olof Granander, tfn 070-341 52 22 och HR-generalist Maria Stare 073-150 75 78.

Fackliga representanter

SACO Bengt Rainer

SECO Jörgen Stehn

OFR/O Magnus Rosberg

OFR/S Pia Almström

Samtliga nås via växeln 08-788 75 00.

Sista datum för ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-05. Din ansökan skall innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 september 2019
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens Logistik - FMLOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-10-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan