Första ubåtsflottiljen söker personaladministratör

Om tjänsten

 

Sökande enhet:

Försvarsmaktens ubåtar, signalspaningsfartyg och deras besättningar är samlade hos Första ubåtsflottiljen i Karlskrona. Hos Första ubåtsflottiljen finns ett avancerat dykeri- och ubåtsräddningssystem med fartyg och olika undervattensfarkoster som står i beredskap för att kunna rädda ubåtsbesättningar i nöd. En annan viktig del av vår verksamhet utgörs av sjötransportenheten som har i uppgift att navigera och framföra mindre båtar under svåra förhållanden till sjöss, detta till stöd för Försvarsmaktens specialförband. Placeringen som personaladministratör är vid Första ubåtsflottiljens flottiljstab i Karlskrona.

Befattningsbeskrivning

I din roll som personaladministratör arbetar du brett med olika typer av personalfrågor. Du deltar vid förbandets personalprocesser och ärenden. Vanligt förekommande arbetsuppgifter kan bland annat vara personaladministration, hantering av långsiktiga personalplaner och rekrytering. I tjänsten ingår stöd till våra chefer i personalrelaterade frågor och du har ett konsultativt sätt att arbeta med chefsstöd. Du ingår i flottiljstaben vilket innebär att du, under personalchefens ledning, självständigt handlägger och driver olika ärenden.

Allmänna krav

Svensk medborgare.

Erfarenhet av administration eller handläggning av personalärenden.

Meriterande kvalifikationer

Erfarenhet av PRIO(SAP) och Reachmee

Erfarenhet från att arbeta brett inom personalområdet, företrädesvis inom offentlig förvaltning (gärna Försvarsmakten)

Erfarenhet från att driva och handlägga olika processer inom personalärenden.

Eftergymnasial utbildning inom HR eller kunskaper/erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Militär erfarenhet, framförallt av stabsarbete.

Personliga egenskaper

Du är ambitiös och gillar att arbeta i en miljö som är under ständig utveckling. Du har god social förmåga och ett konsultativt förhållningssätt samt god förmåga att hantera känslig information som kan förekomma inom personalområdet och vid förbandet. Du har en positiv inställning och strävar efter att vara ett föredöme för övriga. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt samtidigt som du följer givna prioriteringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Arbetsort: Karlskrona

Tillsvidareanställning som civil arbetstagare med 6 månaders provanställning.

Tillträde: Enligt ök, dock senast 191231.

Grundlön: Enligt FM lönestruktur.

Enligt Försvarsmaktens säkerhetsbestämmelser måste all personal genomgå godkänd säkerhetsprövning före anställning.

Till ansökan ska bifogas

Vidimerad kopia på gymnasiala- och eftergymnasiala betyg

Ansökningsbrev (personligt brev)

CV

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

Håkan Persson, hakan.c.persson@mil.se

Facklig representant

Kfl OF (OFR/O) Klas Sandberg, 073-365 50 07

Försvarsförbundet (OFR/S) Jimmy Svensson, 070-6741917

Sista datum för ansökan/intresseanmälan

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-13


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Första ubåtsflottiljen står dygnet runt i beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över och under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare, de står i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen. De svenska ubåtarna är mycket avancerade och kan vara i undervattensläge under lång tid. Ubåtsvapnet har även världens mest avancerade ubåtsräddningssystem och ett avancerat signalspaningsfartyg för underrättelseinhämtning.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 09 september 2019
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Första ubåtsflottiljen – 1.ubflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär/Civil
  • Sista ansökningsdag:2019-10-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan