Militärhögskolan Halmstad söker en Handläggare för militär grundutbildning i Försvarsmakten

Om tjänsten

OR-enheten (Other Ranks-enheten) vid Militärhögskolan Halmstad söker en handläggare för militär grundutbildning.
Enheten stödjer Försvarsmaktens högkvarter och ytterst Försvarsmaktens Utbildningschef i att leda Försvarsmaktens rekryt- och programutbildningar. Utbildningar som syftar till att försörja krigsförbanden med kompetenta värnpliktiga, gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS), specialistofficerare och reservofficerare.

OR-enheten består av 13 personer och arbetet genomförs vanligtvis i mindre arbetsgrupper med specifika ansvarsområden. Ansvarsområdena rör allt mellan militär grundutbildning till högre specialistofficersutbildning.

OR-enheten utarbetar centrala bestämmelser för Försvarsmaktens rekryt- och programutbildningar, förvaltar och utvecklar utbildningarna såsom t ex revidera utbildnings- och kursplaner. Utbildningarna följs upp genom förbandsbesök och inspektioner i syfte att kvalitetssäkra och möjliggöra en god utveckling. OR-enheten ansvarar även för valideringar, leda försvarsmaktsgemensamma möten samt genomföra programråd.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att utarbeta bestämmelser och inriktningar, att genomföra uppföljning genom förbandsbesök och avrapportera dessa samt att utvärdera, analysera och utveckla militär grundutbildning.

Arbetsuppgifterna omfattar också arbete med Handbok Grundläggande soldat- och sjömansutbildningar (H GSSU). I denna handbok regleras försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga för olika personalkategorier.

Som arbetande med militär grundutbildning vid OR-enheten stödjer man även Högkvarteret avseende rekrytering till utbildningarna samt rekrytering ur utbildningen, mot anställning som GSS, mot hemvärnet eller mot grundläggande officersutbildningar.

Arbetsuppgifterna präglas av dynamik och variation och kräver att man är ödmjuk och lyhörd mot försvarsgrenars, stridskrafters och förbands olika särarter och behov.

Arbetet innebär resor, främst inom landet.

Kvalifikationer

 • Befattningen är förvaltare (OR8), yrkesofficer i Försvarsmakten. För att vara behörig ska den sökande vara förvaltare alternativt klar för utnämning till förvaltare alternativt fanjunkare (OR7) eller kapten (OF2) med god prognos mot förvaltare.
 • Minst tre års erfarenhet av arbete med rekrytutbildningar.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
 • Befattningen kräver B-körkort.

Meriterande kvalifikationer

 • Kunskap om trebefälssystem.
 • Erfarenhet av arbete med befattningskoder och krigsförbands personaltabeller.
 • Erfarenhet av att ha arbetat med ledarskaps- och värdegrundsfrågor.
 • Erfarenhet av arbete med rekrytutbildning under plikt (från 2018).
 • Erfarenhet av att utbilda inom vapentjänst, sjukvård, CBRN, skyddsvakt, närkamp eller strid.
 • Erfarenhet av handledning av gruppbefäl eller specialistofficerare.
 • Erfarenhet av administrera EMILIA samarbetsytor och handlingar i VIDAR.

Personliga egenskaper

 • God organisatorisk förmåga.
 • God analytisk förmåga.
 • God förmåga att arbeta självständigt samt samarbeta i såväl små som stora grupper.
 • Kunna utöva ett bra utvecklande ledarskap inom uppgiften att leda arbetsgrupper.
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt

Befattning är en tillsvidareplacering på 100 %i befattning som Handläggare Planering vid ORE, MHS H, med tjänstegraden förvaltare (OR 8).  Arbetsplatsen är lokaliserad till Militärhögskolans lokaler på Flottiljområdet i Halmstad. Anställningen kräver svenskt medborgarskap och genomförd säkerhetsprövning.

Tillträde snarast.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling.

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-07. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
C ORE, övlt Jonas Lind, 0766-32 38 65

Fackliga representanter
HSOF mj Stefan Klawitter, 0708- 59 99 13
OFR/S Roland Kramer, 0703- 74 48 67
SACO Mattias Johansson, 0708- 36 06 07 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 09 september 2019
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-10-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan