Teknisk officer till J4 vid Mellersta militärregionstaben

Om tjänsten

Bakgrund/information:

Mellersta militärregionstaben är en av fyra regionala staber som inrättades 2013.  

MR M stab är grupperad i Kungsängen och har ansvar för de sex länen; Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland. Staben kommer 2020 bli organisationsenhet och få ett samlat ansvar för både produktions- och insatsledning av hemvärnet i regionen. Stabens uppgifter är bland annat att produktions- och insatsleda underställda förband under fred, kris och krig, genomföra regional försvarsplanering, samverkan med regionala och lokala aktörer samt att leda underrättelse- och säkerhetstjänsten inom regionen.

 Logistikavdelningen

Som Teknisk officer tillhör du logistikavdelningen, J4. Logistikavdelningen består från 2020 av minst sju personer och genomför planering, ledning, samordning och uppföljning av logistiken i Mellersta Militärregionen. Avdelningen innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som Teknisk officer kommer du, under arbetsledning av C Logistikavdelningen, att på organisationsenhetsnivå;

 • Arbeta med funktionen teknisk tjänst vad avser planering, samordning, hänvisningar, orderskrivning, rapportering, samverkan/beredningar mot högre chef, sidordnade enheter, underställda förband och civila aktörer.
 • Planera förebyggande och avhjälpande underhåll och leda den tekniska tjänsten för regionens förband samt egen stab.
 • Företräda funktionen teknisk tjänst i regional totalförsvarsplanering.
 • Vara stabens elsäkerhetsföreträdare.
 • Tjänstgöra som vakthavande befäl enligt kommenderingslista.
 • Ingå i ledningslag eller planeringslag vid höjd stabsberedskap.
 • Stödja C J4 i övrigt tilldelade uppgifter

Arbetet är till viss del förlagt till kvällar och helger.

 Generella krav för befattningen

 • Svenskt medborgarskap.
 • Militär officersutbildning till nivå OR 8/OF 2
 • Militär utbildning med inriktning Teknisk tjänst
 • God datavana med utbildning i PRIO/SAP
 • B-körkort.
 • God förmåga att utrycka sig i både svenska och engelska, i både tal och skrift.

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av arbete inom Teknisk tjänst i Försvarsmakten.
 • Erfarenhet av arbete i militär stab.
 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter.
 • Tidigare innehaft befattning på förband med erfarenhet av taktisk verksamhet (Trosskomp / Batstab S 4 / Brigadstab, Logbat, FMLOG) alternativt regementsstab (G4).
 • Behörighet i LIFT.
 • Utbildning inom elsäkerhet.

Personliga egenskaper

 • God uthållighet och noggrannhet samt förmåga att hantera snabbt uppkommen verksamhet.
 • God förmåga till självständigt arbete och arbete i arbetslag.
 • God förmåga att ta initiativ.
 • God fysisk status.
 • Är social och har lätt för att samarbeta internt och externt.
 • Strukturerad med god förmåga att se helhetsperspektiv.

Arbetsort

Kungsängen

 Upplysningar om tjänsten

Kontakta Bodil Hall, personalchef för Mellersta Militärregionen nås via vxl 08-584 540 00

 Sista ansökningsdag

2019-10-31

 Tillträde

Snarast efter överenskommelse

 Fackliga representanter

OFR/O Stefan Morin

SEKO Lise-Lott Larsson

SACO Johan Gillemyr

OFR/S Kennet Hartikainen 

Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Mellersta militärregionen, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 september 2019
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan