Säkerhets (skydds) officer vid Västra Militärregionstaben (MR V), J2-avdelningen

Om tjänsten

Säkerhets (skydds) officer vid Västra Militärregionstaben (MR V), J2-avdelningen

 Västra Militärregionens stab är ett krigsförband grupperat i Skövde. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande civil- och militär personal. Vid höjd beredskap utökas staben med tidvis tjänstgörande personal och hemvärnspersonal. Från och med 2020-01-01 omstruktureras de fyra MR staberna till självständiga organisationsenheter med utökade uppgifter och ansvar, som bland annat kommer att omfatta produktion av hemvärnsförband.

 

MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.

 

Chefen för MR V (C MR V) är territoriell chef och leder, med stöd av sin stab, underställda förband, samt samverkar med övriga regionala och lokala civila aktörer. Vidare ansvarar denne bland annat för regional underrättelse- och säkerhetstjänst samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.

 

Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (J2) leder på mandat från C MR V funktionens verksamhet inom regionen i normalläge, kris och vid höjd beredskap. Arbetet bedrivs i nära samarbete med HKV MUST och INSS J2, lokala säkerhetsavdelningar vid förband, skolor och centra inom MR V område, samt med företrädare för bland annat polismyndigheten och säkerhetspolisen. I arbetet ingår även att genomföra säkerhetsskyddskontroller vid de organisationsenheter som verkar inom regionen.

 Vid J2-avdelningen arbetar två säkerhets (skydds) officerare (SäkS off 1 och 2) med särskild inriktning mot säkerhetsskydd. Vi söker nu en SäkS off 2 som i nära samarbete med SäkS off 1 har nedanstående huvudsakliga arbetsuppgifter:

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Genomför fortlöpande uppföljning av FM säkerhetsskydd inom MR V område och föreslår/initierar åtgärder i syfte att stärka säkerhetsskyddet vid behov
 • Medverkar fortlöpande i handläggning av säkerhetsrapporter och initiering åtgärder kopplat till rapporterna
 • Planerar, genomför, utvärderar och rapporterar MR V kontrollverksamhet inom regionen
 • Genomför säkerhetsplanering (säkerhetsanalys/säkerhetsskyddsplaner)
 • Handlägger ärenden och stöd till förband, skolor och centra med funktionskompetens avseende främst fysisk säkerhet
 • Genomför säkerhetsutredning
 • Genomför säkerhetsutbildning
 • Följer upp lagstiftning, förordningar, mm inom den militära säkerhetstjänsten samt utarbetar vid behov remissyttranden för ovanstående
 • Biträder MR V insatsledning vid ärenden rörande insats- och transportskydd samt tillsyn och bevakning
 • Stödjer avseende säkerhetsskyddstjänst vid övningar, skyddsobjekthantering, prov och försök etc.
 • Tjänstgör som VB MR V enligt ett rullande schema på årsbasis

 

 Formella krav

 • Svensk medborgare
 • Tillsvidareanställd (tidigare tillsvidareanställd) officer i FM (officersexamen)
 • B-körkort
 • Uppfyller FM fysiska baskrav för stabspersonal

 

 Meriterande

 • Genomfört FM UndsäkC utbildning till auktoriserad Säkerhetschef alt. IT-säkerhetschef (SOK)
 • Tjänstgjort vid säkerhetsavdelning på lokal nivå
 • God förmåga att arbeta självständigt och att planera, genomföra och slutföra projekt
 • God pedagogisk förmåga och trygg i rollen som utbildare
 • God inblick i FM olika verksamhetsgrenar
 • Genomförd behörighetsutbildning och god erfarenhet av säkerhetsarbete i IS UNDSÄK
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • Genomfört militärpolisutbildning och/eller grundläggande juridisk utbildning
 • Genomfört väl vitsordad tjänstgöring i säkerhetsbefattning vid internationell insats
 • Dokumenterad erfarenhet av hantering av uppgifter som omfattas av sekretess eller som är hemligt enligt Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL)

 

Personliga egenskaper

I din personlighet är du omdömesgill, noggrann, strukturerad och mycket pålitlig med ett utpräglat säkerhetsmedvetande.

Du är prestigelös, har mycket god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp, samt har en god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt.

Du är stresstålig och klarar av att behålla lugnet och kvalitén i arbetet även under pressade förhållanden.

 

Tjänsten kräver att du har hög personlig integritet och förmåga att skapa och behålla förtroende.

Du lever enligt FM värdegrund och bemöter andra människor respektfullt.

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet.

 

Övrig information

Befattning är placerad i nivå OR 8.

 

Placeringsort:                      Skövde

Tillträde:                             Enligt överenskommelse

Lön:                                    Individuell lönesättning

 

Urval och intervjuer sker under kvartal 4, 2019.

 

Befattningen är placerad i säkerhetsskyddsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt gällande bestämmelser kommer att genomföras före anställning.

 

Med anställning följer krigsplacering samt nationell och internationell arbetsskyldighet.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

 • C J2-avdelningen, övlt Magnus Julihn, telefon 073-052 24 20.

 

Fackliga representanter

 • OFR/O, David Lindblom, nås via växel, telefon 0500-465000
 • OFR/S, Bengt Lindlöf, ”                    ”                    ”
 • SEKO-F, Lola Ahlgren, ”                    ”                    ”

 

Sista datum för ansökan är 2019-10-20

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 september 2019
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-10-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan