Vakansrekrytering - Militärobservatör/Monitor till FN-insats i Jemen (OF-2/3)

Om tjänsten

Den 21 december 2018 beslutade FN:s Säkerhetsråd att anta SCR 2451 vilken stödjer implementering av Stockholmsavtalet som slöts mellan parterna i konflikten i Jemen. Detta skall ske bl a genom upprättande av en monitormission om ca 75 monitorer som bl a skall monitorera vapenstillestånd, ett ömsesidigt tillbakadragande av parterna från Hudaydah stad och hamnar, en etablering av ett FN-lett Redeployment Coordination Committee, ökad närvaro av FN och underlättande av rörelsefrihet för såväl FN (WFP) som civila. Den eskalerande konflikten i Jemen har under de senaste 4 åren lett till att en katastrofliknande nivå har nåtts där stora delar av befolkningen är behov av humanitärt bistånd för att undvika svält.

FNs bidrag i Jemen är en civil observatörsinsats bestående av militär personal, polis samt personal från civila myndigheter. Som militärobservatör/monitor i Jemen kommer du därför att uppträda i civil klädsel.

Befattning:

 • Militärobservatör/Monitor, OF-2/3

Skall:

 • Kravspecifikation:
  • Yrkes- eller reservofficer nivå kn – mj/örlkn (OF-2/3)
  • Tidigare erfarenhet som militärobservatör
  • Goda engelskakunskaper (önskvärt med lägst STANAG 3333)
  • Körkort B
  • Ålderskrav 25-54(sökande får ej fylla 55 år under insatsen)
 • Meriterande: 
  • Kunskaper i franska
  • Kunskaper i arabiska

 • Huvudsakliga arbetsuppgifter (antagande):
  • Patrullering, inledningsvis i främst Hudaydah och dess hamnar
  • Monitorering
  • Upprättande av rapporter, såväl muntligt som skriftligt
  • Förhandla och medla, vid behov med tolk
  • Monitorera att ingångna avtal av parterna åtföljs
  • Stabsarbete
 • Tillträde och tjänstgöringslängd:
  • Utlandstjänstgöring påbörjas Januari 2020
  • Utbildning för tjänstgöring kommer att påbörjas så snart som möjligt (hösten 2019)
 • Sista ansökningsdag:
  • Sista datum för intresseanmälan är 2019-09-29
  • Ansökan sker på jobb.forsvarsmakten.se
 • Ev frågor om befattningen och villkoren:
  • Ev frågor om befattning besvaras av Arméstaben, Enskilda Insatser-desken, 08-788 7500 samt ast-ops-ei-hr@mil.se.

 

Fackliga företrädare

OFR/O – Tomas Lahti

OFR/S – Inge Bäcklin

SACO – Karin Gällmo

SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 september 2019
 • Plats: Hudaydah, Jemen
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2019-09-29

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan