Stabsassistent till Marinstaben

Om tjänsten

Teknik och Vidmakthållandekontor (TVK) Marin är en sektion i Marinstabens stödavdelning som är grupperad på Muskö och i Karlskrona. TVK ska vidmakthålla förnödenheter, materiel, it-system och tjänster till anbefalld nivå. I samband med system- och materielleveranser godkänna alla nya system samt befintliga system som genomfört förmågehöjande åtgärder i samband med leveransen till FM. Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel. Stödja Processägare/Processledare (PCÄ/PCL) avseende vidmakthållande samt vidareutveckling av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning
Stödja Teknisk Chef (vid FGS resp PROD RPE) och MOA inom ramen för designansvar och vidmakthållande
Stabsassistenten lyder direkt under sektionschefen och väsentligt är god kunskap och god färdighet alternativet en vilja samt förmåga att lära sig att hantera FM stödsystem, såsom PRIO, VIDAR och Outlook då de utgör grunden för hantering av dokument och administration.

Stabsassistenternas arbetsuppgifter Muskö:
Stödja MFO-ansvarig med beredning av materielfördelningsärenden.
Betjäna och stödja sektionen med PRIO och VIDAR
Ta emot och sammanställa rapporter från underställda förband
Upprätta/uppdatera sektionens ärende-, uppgifts- och larmlista samt motsvarande
Biträda vid upprättande av mötesprotokoll samt övrigt förekommande expeditionsarbete
Biträda vid utarbetande av orienteringar, order, anvisningar, rapporter, sammanställningar, prognoser och tablåer
Sammanställa och samordna egen sektions kalender mot övriga sektioner samt avdelningen
Samverka med övriga stabsassistenter i MS
Ingå i arbetsgrupper som administrativt stöd
Betjäna sambandsmedel
Övrigt stöd till sektionschefen

Stabsassistent vid Marinstabens sektioner har följande beredduppgifter:
Stödja och eller ingå i tillfälligt och uppgiftsknutna organisationsstrukturer
Stödja andra stabsassistenter inom Marinstaben
Stödja vid annan plats än ordinarie

Krav
God datorvana inom ramen för Office (Word, Excell och Powerpoint)
Tidigare erfarenhet av FM administrativa stödsystem
Körkort

Meriterande
GU eller civil utbildning som motsvarar assistent
Erfarenhet av statlig myndighet
Tidigare arbete som assistent

Personliga egenskaper:
Hög stresstålighet och mycket god samarbetsförmåga, god förmåga att skapa samt bibehålla goda relationer. Lojal och högt säkerhetsmedvetande

Övrigt: 
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Karlskrona
Frågor om befattningen: Chef TVK Fredrik Sund 076-649 25 79

Varmt välkommen med din ansökan som ska innehålla CV samt ansökningsbrev senast 2019-09-27

Fackliga representanter
OFR-O: Rickard Benedetti, 070-875 68 05
OFR-S: Björn Engren, 070-252 78 16
SACO-F: Carl Thyrén, 070-886 79 38
SEKO: Anders Rydberg, 070-219 40 50


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 september 2019
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Marinstaben
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2019-09-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan