ANSÖKAN FÖR VÄRNPLIKTIG TILL SOU OCH ROU samt VAKANSANSÖKAN FÖR GSS K/T TILL SOU, ROU och AROU med utbildningsstart 2020

Om tjänsten

Nu kan du som är anställd Gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS K/T) och Värnpliktig under pågående grundutbildning söka till Specialistofficersutbildningen, Reservofficersutbildningen och den anpassade reservofficersutbildningen.

Specialistofficersutbildningen syftar till att du ska anställas som specialistofficer (SO/K) med första tjänstegrad sergeant.

Reservofficersutbildningen syftar till att du ska anställas som reservofficer och tjänstgöra som officer i reserven (OFF/T) med första tjänstegrad fänrik.

Anpassad reservofficersutbildning syftar till att du ska anställas som reservofficer och tjänstgöra som specialistofficer i reserven (SO/T) med första tjänstegrad sergeant.

De sökbara utbildningsinriktningarna samt förband återfinns i rullistan under urvalsfrågorna. 

OBS! Denna ansökan gäller endast anställda GSS K/T och Värnpliktiga under pågående militär grundutbildning.

VIKTIGT att du läser hela annonsen för att säkerställa att du söker på rätt sätt, mot rätt utbildningsinriktning och förband.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du kommer efter godkänd utbildningen kunna anställas och arbeta som specialist-/reservofficer på det förband du sökt och inom det arbetsområde du har utbildning för.

Grundläggande behörighetskrav för Specialistofficersutbildningen, Reservofficersutbildningen och den anpassade reservofficersutbildningen

 • Svensk medborgare.
 • Har tjänstgjort som anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS K/T) under minst sex månader eller grundutbildning med värnplikt om minst sex månader enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller motsvarande [2].
 • Har avlagt Gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) eller har validerade och översatta utländska betyg som uppfyller motsvarande krav, till vissa utbildningsinriktningar krävs ytterligare betygskrav enligt fastställt kravprofilsdokument [1].
 • Har genomfört antagningsprövning mot sökt utbildningsinriktning med vid utbildningsstarten godkänt och giltigt resultat enligt fastställt kravprofilsdokument [1].
 • Bedömmas vara lämplig för anställning som yrkes- eller reservofficer.
 • Godkänd gruppbefälsutbildning.
 • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.

Särskilda krav för Reservofficersutbildningen

 • Högskoleförberedande gymnasieexamen enligt skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800), eller översatta och validerade utländska betyg som uppfyller motsvarande krav.

Särskilda krav för den Anpassade reservofficersutbildningen

 • Tjänstgjort som anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman i minst tolv månader, varav minst fem månader som gruppbefäl.

Antagningsprövning

Antagningsprövning för GSS omfattar militärt högskoleprov, intervju, fysiska tester, medicinsk tjänstbarhetsbedömning och säkerhetsprövning. För vissa särskilt krävande utbildningsinriktningar genomförs en kompletterande prövning.

Antagningsprövning för värnpliktiga omfattar kontroll mot mönstringsvärden från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM), intervju och säkerhetsprövning. För vissa särskilt krävande utbildningsinriktningar genomförs en kompletterande prövning.

Meriterande kvalifikationer

 • Befattningsutbildning mot sökt utbildningsinriktning, erfarenhet som systemoperatör eller gruppchef/stf gruppchef.

Personliga egenskaper

Du är en problemlösare. Du har en stor laganda med uppgiftsorienterat sinne och du sätter laget före jaget. Stor vikt läggs vid dina personliga förmågor och egenskaper och att dessa är rätt mot sökt utbildning/befattning. Det är viktigt att du fungerar väl under press, har en god samarbets- och organisationsförmåga samt en god fysik. Dina värderingar motsvarar det vår Riksdag och Regering har ålagt Försvarsmakten att värna om. Samt att dina värderingar stämmer överens med Försvarsmaktens värdegrund.

Viktiga datum

Sista datum för ansökan: 2020-02-02

Period för antagningsprövning vecka 8-15, kallelse kommer från sökt förband.

Nominering vid sökt förband klar vecka 15

Utskick av antagningsbesked vecka 20

Ofullständig ansökan

Om en ansökan inkommer till Försvarsmakten som inte är komplett vid en första granskning begärs komplettering in från dig. Du har då en vecka på dig att komplettera din ansökan med begärd information.

Övrigt

Möjlighet finns att du kan antas med förbehåll för ett eller flera krav och att du innan skolstart har uppfyllt förbehållet.

Till exempel om du inte har genomfört GBU kan du bli antagen med förbehåll GBU och får påbörja utbildningen under förutsättning att du genomför en GBU med godkänt resultat innan utbildningsstart.

GBU genomförs under respektive förbands försorg.

Skolstart

SOU, vecka 34

ROU, vecka 24

DELAD AROU, vecka 24

RAK AROU, vecka 3 (2021)

Skolstart kan komma att ändras någon vecka.

Under skolperioden kommer du få ersättning enligt kadettförmåner 140kr/dag, fri mat, fri logi, fri förplägnad och fria hemresor. Du kan också ansöka om familjebidrag från Försäkringskassan. Har du varit anställd och aktivt tjänstgjort i Försvarsmakten som GSS eller civilanställd i minst 12 månader innan skolstart och anställd när du påbörjar utbildningen är du behörig till särskilda förmåner.

Särskilda förmåner innebär att du har din grundlön minus 6000kr och kadettförmåner enligt ovan.

Läs mer om de sökbara utbildningsinriktningarna

SOU, ROU och AROU (länkarna öppnas i nya fönster).

Läs mer om yrket och utbildningen:

https://jobb.forsvarsmakten.se/officer/

Har du frågor är du välkommen att kontakta Försvarsmaktens rekryteringslinje på 08-514 390 09, rekrytering@mil.se eller på Försvarsmaktens Facebook- eller Instagramsida.

Fackliga representanter:

OFR/O, OFR/S, SACO, SEKO Försvar.

Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00 uppge vilket förband du är anställd vid.

 [1] FM 2017-12411: PERSDIR beslut om kravprofiler för grundrekrytering av militär personal via utbildning.

[2] Se FFS 2019:3 för samtliga utbildningar som ger grundläggande militärbehörighet.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 januari 2020
 • Plats: Flera orter, Hela Sverige, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-02-02

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan