13.Säkerhetsbataljon söker säkerhetsunderrättelseofficer OR6 och säkerhetsutredare OR4-5

Om tjänsten

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet.

Våra verkansdelar arbetar operativt och löser uppgifter kopplat mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främmande underrättelseinhämtning, sabotage och terrorism med ett multinationellt spektrum av sensorer. 133. Stab- och funktionsskvadron arbetar främst med att stödja högre stab med säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddstjänst. Skvadronen stödjer även bataljonsstaben med drift och bevakning.

Idag tjänstgör bataljonens medarbetare på ett flertal platser, både nationellt och internationellt. Det innebär att alla våra medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter att utvecklas inom organisationen och kunna verka fria från diskriminering.

Nu rekryterar 133. Stab- och funktionsskvadron säkerhetsunderrättelseofficer och säkerhetsutredare till 332. Fältsäkerhetspluton.

332. FSÄK arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst. Huvuddelen av plutonens verksamhet utgörs av samverkan, utfrågning, rekognosering, säkerhetsskyddsplanering samt säkerhetsprövning. 

Tidigare erfarenhet av militär säkerhetstjänst utgör inget krav då all relevant grundutbildning kommer att tillhandahållas av 332. FSÄK. Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär säkerhetstjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period vid plutonen och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning.

Vi uppmuntrar till en jämn könsfördelning i plutonen och ser gärna kvinnliga sökande.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Delta i patrullens arbete inom säkerhetsunderrättelsetjänst med inriktning mot inhämtning.
 • Delta i patrullens arbete inom säkerhetsskyddstjänst med inriktning mot säkerhetsskyddsplanering.
 • Självständigt kunna planera och genomföra säkerhetsprövningar.
 • Delta i säkerhetsutredningar. 

Kvalifikationer

 • Militär grundutbildning.
 • Goda kunskaper i engelska (tal och skrift).
 • B-körkort.
 • FM FYSS Baskrav nivå 2.
 • För befattning Säkerhetsofficer OR6 krävs specialistofficersutbildning.
 • För befattning Säkerhetsutredare OR4-5; gruppbefäl, soldat eller sjöman.

Meriterande

 • GSS/K anställd i minst två år.
 • Tjänstgjort vid MP-/SÄK-förband.
 • Militär/civil utlandstjänstgöring.
 • Utomnordiska språkkunskaper.
 • Militära förarbevis.
 • Utbildning inom underrättelsetjänst.
 • Utbildad utfrågare samt samtalsledare.

Personliga egenskaper

I plutonens verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, därav söker vi individer som har god social förmåga samt god självkännedom. Även den enskildes psykiska och fysiska förmåga är viktig för att lösa plutonens uppgifter med hög effekt. Du kommer att ingå i mindre sammansatta patruller vilka uppträder självständigt och utformas utefter uppgiftens karaktär. Utöver detta ställs höga krav på respektive patrullmedlems förmåga att uppträda självständigt. Att arbete i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med då plutonen löser uppgifter både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tjänstgöring på andra orter kommer att vara aktuellt och utlandstjänstgöring är obligatorisk för samtlig personal på plutonen. Tjänstgöringstiden på annan ort varierar beroende på vilken uppgift som ska lösas.

Arbetsort: Livgardet, Kungsängen 

 • Lön och tillträde enligt överenskommelse.
 • Anställningsformen är tillsvidareanställning.
 • Din ansökan skall innehålla CV, referenser, personligt brev med foto samt relevanta intyg/betyg (en icke fullständig ansökan kommer ej att behandlas).
 • Sista ansökningsdatum är 2020-08-09

Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester att genomföras under två separata dagar. Under den första testdagen kommer bl.a. intervju och fystest att genomföras. Mer information om vidare tester delges under den första testdagen.

Kallelse till den första testdagen kommer att ske via mail.

För mer information om tjänsten kontakta:

332. FSÄK plutonsledning
Emaillg-13sakbat-fsak@mil.se

Fackliga representanter nås via FM växel 08-584 540 00:
OFR/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen 
SACO Johan Gillemyr
SEKO Tomas Klasson

Välkommen med din ansökan!


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 mars 2020
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-08-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan