Praktikant till Försvarsmaktens Högkvarter HT 2020

Om tjänsten

Högkvarteret söker en praktikant på sektionen med ansvar för internationella utbildningsfrågor. HKV PROD FPE UTB för HT 2020.

Om Sektionen
Utbildningssektionen på HKV PROD FPE UTB administrerar genomförandet av officersprogrammet, specialistofficersutbildningar, högre officersutbildningar för försvarsmaktens räkning. Utbildningssektionen har även en samordnande roll för internationella utbildningar och planering för dessa. Det arbetet är att tillgodose försvarsmaktens behov av internationella utbildningar.

Praktiken innebär
Som praktikant vid HKV PROD FPE UTB kommer du erbjudas en unik möjlighet att få insyn och delta i myndighetens interna arbete på ett övergripande plan. Det kommer ske genom att vi välkomnar dig som medlem i sektionens normala arbete som en junior stabsmedlem. Du kommer få genomföra grundläggande utbildning som handläggare och möjlighet att pröva det administrativa arbetet på högkvartersnivån inom Försvarsmakten.

Under praktikperioden kommer du även få göra ett specialarbete som riktas till ett aktuellt område för internationella utbildningsfrågor. Det arbetet kommer genomföras under handledning avseende syfte och omfång men med stort eget ansvar för inhämtning och produktion. Det arbetet kommer kunna utgöra ett praktiskt arbetsintyg över din tid som praktikant. Praktikplatser erbjuder en mycket god möjlighet till att söka en tillsvidare tjänst vid myndigheten efter genomförd praktik.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Då praktikplatsen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före tjänstens tillträde.

Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är i senare delen av din akademiska utbildning med intresse för internationella frågor samt av Försvarsmakten som myndighet.  Du studerar statsvetenskap eller annan relevant utbildning.
Vi söker dig med hög personlig integritet som klarar av att hålla många bollar i luften. Du bör ha god struktur i ditt arbete, vara en god lagspelare och kunna lösa uppgifter även under ett visst mått av tidspress.

Ansökan skall bestå av:
• Personligt brev
• CV med kontaktuppgifter i form av Mail och telefon.

Kontakt
Eventuella frågor besvaras av Johan.Bellerud@mil.se

Sista ansökningsdagen
2020-04-09


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 februari 2020
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Praktik
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-04-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan