Sjömän till Tredje Sjöstridsflottiljen

Om tjänsten

Vill du bli sjöman vid Tredje sjöstridsflottiljen?

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.

Här kan du läsa mer om oss: www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/tredje-sjostridsflottiljen/

Tredje Sjöstridsflottiljen är baserad i Karlskrona

Vi söker tjejer och killar som vill ta anställning som sjöman ombord ett av våra fartyg.
Anställningsstart är planerad till torsdag v24.

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på individerna. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss i flera veckor. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina uppgifter vid en skarp situation.

Rollen som sjöman innebär arbete tillsammans med andra men även förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Sjömän är navet i fartygsbesättningen. Som sjöman på Tredje Sjöstridsflottiljen tjänstgör du ombord på ett av flottiljens fartyg. Du kan jobba som motor-, vapen- eller systemtekniker, sonar-, signalspanings- eller sambandsoperatör, signalmatros, kock eller röjdykare. För mer information om de olika tjänsterna, gå in på Försvarsmaktens hemsida under Jobb & Karriär.

Krav för anställning:

 • Svensk medborgare
 • Godkänd registerkontroll
 • Godkänd GU
 • Godkänd befattningsutbildning mot sökt sjömanstjänst
 • Godkända betyg i Matematik A (1), Svenska A (1), Engelska A (5) från gymnasiet
 • Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
 • Godkänd hälsoundersökning för sjögående personal
 • Godkända fysiska tester

Som anställd sjöman förväntas du ta eget ansvar, klara av ett högt arbetstempo samt ha förmågan att ta initiativ. Vi ser gärna att du är nyfiken, lyhörd och klarar av att arbeta såväl i grupp som självständigt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Kommer du vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kalla dig till intervju samt säkerhetssamtal, fysiska tester samt hälsoundersökning för sjögående personal. Tester genomförs i Karlskrona under måndag-onsdag v18.

Krav fysiska tester:

 • 2 km löpning på under 9 min 40 sek
 • FM Multitest 175p (testerna är push-ups, sit-ups, vertikala upphopp, rygghäng och armhäng)
 • Simning 400 m samt 50m livräddning

Dokument att bifoga ansökan:

 1. CV med referenser
 2. Personligt brev
 3. Kopior av följande:
 • Intyg/betyg på militärtjänstgöring
 • Gymnasiebetyg
 • Ev annan meriterande utbildning/kompetens

OBS: Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas. Glöm ej referenser.

Övrigt:

 • Anställningen är en tidsbegränsad anställning (8 år) som inleds med en provanställning på sex månader.
 • Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal.

Frågor kan mejlas till: rekrytering-3sjo@mil.se

Fackliga representanter:
Officersförbundet (OFR/O): Mats Thureson, mats.thureson@mil.se , 0709-828711

Sista ansökningsdag är 19 april 2020.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 mars 2020
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-04-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan