GSS/K till 13 Säkerhetsbataljon

Om tjänsten

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa
säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett
samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet.

131. Säkerhetsskvadron utgår i huvudsak från Livgardet i Kungsängen med delar i Uppsala och består av tre
säkerhetsplutoner, en spaningspluton och en stab- och trosspluton. Skvadronen motverkar säkerhetshot mot
Försvarsmakten och jobbar i huvudsak nationellt. Våra verkansdelar arbetar operativt året om och löser uppgifter kopplat
mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främmande underrättelseverksamhet, sabotage och
terrorism med ett multifunktionellt spektrum av kvalificerade sensorer. 

131. Säkerhetsskvadron strävar efter att vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt för både soldater och officerare.
Förbandets uppgifter ställer höga krav på personalen. Ett gott arbetsklimat där de mjuka värdena prioriteras är  därför en
förutsättning för vårt välmående och förmåga att lösa uppgift. Ett stort ansvar läggs på den enskildes förmåga att bidra till
en trivsam och stimulerande arbetsmiljö och att vara ett föredöme för förbandet. Verksamheten ställer hög
krav på initiativkraft, social kompetens, förmågan att arbeta i tillfälligt sammansatta grupper och personlig integritet hos den
enskilde. 

Det förekommer att förbandet jobbar över längre perioder och har ett högt tidsuttag. Förbandet är främst utrustat med lätta
vapensystem och fordon i syfte att ha hög operativ rörlighet.

Tjänst som rekryteras till:
Just nu söker 131.Säkerhetsskvadron:

 • Stabsassistenter
 • Ledningssoldater
 • Underhållssoldater
 • Mekaniker
 • Spaningssoldater
 • Säkerhetssoldater

Arbetsbeskrivning:
Som stabsassistent på pluton eller skvadron ingår du i plutons eller skvadronens ledningslag och stödjer chefer i
administrativa uppgifter. Uppgifter kan bestå av förande av krigsdagbok, användarstöd avseende Informations- och
sambandssystem, att biträda vid uppföljning av samverkan, för manuell lägeskarta samt att bistå i övriga uppgifters
lösande. Assistenter vid skvadron som pluton bör vara självgående och kunna ta initiativ i utpekad riktning. Meriter särskilt
för assistentbefattningarna är god vana i Office-paketet.

Som mekaniker, lednings- eller underhållssoldat soldat på Stab- och trosspluton ingår du i en grupp om sex till
åtta soldater. Plutonen skall under längre tid kunna understödja skvadronen med ledning och logistik. Som ledningssoldat
ingår hantering av krypto-/sambandsystem, karttjänst och stabsarbete. Som underhållssoldat ingår att genomföra operativa
transporter samt försörjning. Vidare skall plutonen underhålla och försvara ledningsplatsen och dess personal.

Som spaningssoldat på Spaningspluton ingår du i en patrull om fyra soldater. Patrullen skall under längre tid kunna
verka självständigt i olika terrängtyper och klimatförhållanden. Patrullens främsta uppgift är att inhämta information genom
fast och rörlig spaning. Vid Spaningspluton åläggs patrullerna hög grad av självständighet vid planering och genomförande
av uppgift. På spaningspluton finns även en prickskyttegrupp som med särskilda kompetenser har förmåga till verkan med
mycket hög precision.

Som säkerhetssoldat på Säkerhetspluton ingår du i en grupp om åtta soldater. Gruppen skyddar i huvudsak verksamhet
eller objekt genom att motverka fientliga sabotageförband. Detta uppnås genom övervakning och patrullering på djupet,
både avsuttet och fordonsburet, med hjälp av olika sensorer. En av våra viktigaste sensorer är den tjänstehund som ingår i
varje grupp. Befattningarna som finns är gruppchef, hundförare, understödsskytt, sjukvårdare, signalist och förare. En av
grupperna är specialiserad inom sökverksamhet. Dessutom finns militärpoliskompetens på varje grupp.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid rekryteringen.

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare
 • Genomfört värnplikt med godkända betyg alternativt genomfört GMU och tjänstgjort som GSS/K med godkänd provanställning.
 • Inga allergier mot hund, (alternativt att du är helt fri från allergiska besvär vid medicinering)

Meriterande: 

 • Tjänstgjort vid säk-/jägar-/spaningsförband eller stödenhet nationellt och/eller internationellt
 • Tjänstgjort som hundförare
 • Sökutbildning SUMOI, patrullsök och sök på mellannivå
 • Vapenutbildningar: KSP90, KSP58, GRT, GRG, pistol
 • Sjukvårdsutbildning motsvarande stridssjukvårdare (CLS), akut sjukvård fält (ASF) eller jägarsjukvårdare
 • Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, TLB, skoter, bandvagn, terränghjuling
 • Civil behörighet: B, BE, C och CE
 • Kamerautbildning
 • Sambandsutbildning: Ra1512, Ra180, Ra1444, signalskyddssystem
 • Militärpolisutbildning
 • Uppfyller FM Fysisk standard med tilläggskrav

Övriga upplysningar:
Tjänsten är tillsvidare och inleds med en 6 månaders provanställning för dig som inte arbetar i Försvarsmakten idag.
Placering: Livgardet i Kungsängen. 

För upplysning om befattningen kontakta:
Samverkansofficer på 131.Säkskvadron, Lt Simon Pedersen.
Nås via växeln 08 584 540 00, alt. mail: simon.pedersen@mil.se

Fackliga företrädare:
OFR/S, Kenneth Hartikainen
OFR/O, Stefan Morin
SACO, Johan Gillemyr
SEKO, Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln på tfn. 08 584 540 00 

Relevanta datum:

 • De som anses vara lämpliga utifrån sin ansökan kommer kallas till kompletterande tester. Mer information kring testerna ges i samband med delgivning. Kallelse till intervju och tester skickas löpande, dock senast 2020-04-14.
 • Datum kompletterande tester: 2020-04-29 – 2020-05-01 (onsdag-fredag v018).
 • Anställning preliminärt: 2020-08-03.

Sista ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan senast 2020-04-05. Din ansökan bör innehålla ansökningsbrev, CV med relevanta civila samt
militära erfarenheter och minst två referenser med kontaktuppgifter.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 april 2020
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-04-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan