Läkare till Medicinska undersökningssektionen i Linköping

Om tjänsten

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg och Linköping. I Linköping genomförs medicinska antagningsundersökningar, flygmedicinsk utbildning och träning för personal i flygtjänst. Enheten stödjer även andra militära förband och viss flygmedicinsk utvecklingsverksamhet bedrivs vid enheten. Enheten består av två olika sektioner, den Medicinska undersökningssektionen samt Utbildningssektionen. Sektionerna har både egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vid enheten arbetar både civil och militär personal.

Beskrivning av sektionen
På sektionen genomförs flygmedicinska antagningsundersökningar av personer som söker till pilot eller andra flygande befattningar i Flygvapnet. Även andra medicinska antagningsundersökningar och urvalstester utförs vid sektionen. De medicinska antagningsundersökningarna är ett led i antagningsprocessen.  Arbetet är teambaserat och flera yrkeskategorier ingår; flygläkare, sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker samt administratör. Som läkare/flygläkare vid sektionen finns stora möjligheter till ett givande och omväxlande arbete. Du får träffa motiverade och nyfikna aspiranter i ett av deras livs viktigaste möten. Du får också arbeta i ett team med hög kompetens, ambition och gott samarbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som läkare kommer du genomföra medicinska antagningsundersökningar av piloter och övriga sökande till militär flygtjänst. I antagningsundersökningarna ingår en rad undersökningar t.ex. spirometri, EKO, arbets-EKG och provtagning. Läkarens uppgift är att sammanställa resultaten från undersökningarna och genomföra en flygläkarundersökning för att avgöra om den sökande individen är medicinskt lämplig för den sökta tjänsten.

Vid behov kan flygläkaren bistå som sjukvårdsberedskap under överlevnadsövningar barmark och vinter samt som sjukvårdsresurs och stöd till Utbildningssektionen vid utbildningsmoment och träning.

 Kvalifikationer

 • Läkare med lämplig specialistexamen, t.ex. kardiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, allmän medicin
 • Minst tre års erfarenhet efter specialistexamen. Kunskaperna skall vara aktuella
 • Körkort B
 • Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska

 Meriterande

 • Flygläkarutbildning
 • God administrativ förmåga
 • Goda kunskaper i MS Office och journalföringssystem
 • Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra

Personliga egenskaper
Önskvärt är att du har ett intresse inom flygmedicin och flygfysiologi. Du bör ha ett intresse för hur kroppens olika förmågor påverkas av den utmanande arbetsmiljön som flygmiljön är. Du är pålitlig och omdömesgill. Du är flexibel och kan anpassa dig efter varierande arbetsbelastning och du trivs med att arbeta i team.

Typ av anställning: Civilanställd. Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Tjänstgöringsgrad: Kan diskuteras, 50-100%.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Arbetsort: Linköping

Övrigt
Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande. Arbetet innebär viss variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. 

Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev med löneanspråk. Generellt håller vi ungefär samma nivå som svenska landstings-/regionlöner.

Urval och intervjuer
Rekryteringsprocessen inom Försvarsmakten kan ta lång tid. Urval för kallelse till intervjuer sker löpande, dock senast v17. Intervjuer kommer att genomföras under v18 vid Försvarsmedicincentrum i Linköping. Slutligt urval sker under v23-24.

Förfrågningar om befattningen
Gunnar Hafvenstein, FömedC C Försvarsgrensavd, 031-69 20 56
Sanna Sjölund FömedC Sektionschef MedUs, 013-24 35 81
Fredrik Bäckström Flygläkare och Dykläkare MedUs, 013-24 35 04

Fackliga representanter
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-f8@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-15. Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev med löneanspråk.

_________________________

Information om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.

Vi behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.

Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.

Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 mars 2020
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-04-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan