Stridsledningsofficer till 13.Säkerhetsbataljon

Om tjänsten

13.Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa
säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och är ett
samarbete mellan armén, marinen och flygvapnet.

131. Säkerhetsskvadron utgår i huvudsak från Livgardet i Kungsängen med delar i Uppsala och består av tre
säkerhetsplutoner, en spaningspluton och en stab- och trosspluton. Skvadronen motverkar säkerhetshot mot
Försvarsmakten och jobbar i huvudsak nationellt. Våra verkansdelar arbetar operativt året om och löser uppgifter kopplat
mot de fem generiska säkerhetshoten: kriminalitet, subversion, främmande underrättelseverksamhet, sabotage och
terrorism med ett multifunktionellt spektrum av kvalificerade sensorer. 

131 Säkerhetsskvadron strävar efter att vara en så attraktiv arbetsplats som möjligt för både soldater och officerare. Förbandets uppgifter ställer höga krav på personalen. Ett gott arbetsklimat där de mjuka värdena prioriteras är därför en förutsättning för vårt välmående och förmåga att lösa uppgift. Ett stort ansvar läggs på den enskildes förmåga att bidra till en trivsam och stimulerande arbetsmiljö och att vara ett föredöme för förbandet. Verksamheten ställer höga krav på initiativkraft, social kompetens, förmågan att arbeta i tillfälligt sammansatta grupper och personlig integritet hos den enskilde. Det förekommer att förbandet jobbar över längre perioder och har ett högt tidsuttag. Förbandet är främst utrustat med lätta vapensystem och fordon i syfte att ha hög operativ rörlighet.

Tjänst som rekryteras:
Just nu söker 131.Säkerhetsskvadron stridsledare med arbetsort i Kungsängen, Livgardet.

Arbetsbeskrivning:
Stridsledaren sitter och arbetar dagligen i skvadronsstaben och har verksamhetsmässigt en central roll för att driva verksamheten och utveckling framåt. Stridsledare på skvadronen har två huvudsakliga arbetsområden där den första huvudsakligen handlar om projektledning avseende utbildning. Härvid samordnar stridsledaren verksamheten och är övergripande planeringsansvarig. Därutöver planerar och leder stridsledaren verksamhet rörande skarp samt övningsverksamhet på kort sikt. Stridsledaren löser uppkomna händelser samt fattar taktiska beslut inom ramen för fastställd plan av skvadronchefen. Stridsledare kan även få mandat att leda samtlig verksamhet i en av de riktningar skvadronen simultant arbetar i. Stridsledarbefattningen ställer stora krav på stridstekniskt samt taktiskt kunnande som genom stort driv och initiativförmåga omsätts i potentiella lösningar och stridsplaner.

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid rekryteringen.

Kvalifikationer:

 • Specialistofficersexamen
 • Svensk medborgare

Meriterande: 

 • Stor erfarenhet av verksamhet på plutonsnivå.
 • Militärpolisutbildning
 • Tjänstgjort vid säk-/jägar-/spaningsförband eller stödenhet nationellt och/eller internationellt
 • Erfarenhet av säkerhetsförband och operativ militär säkerhetstjänst
 • Erfarenhet av att arbeta med sekretessbelagd information
 • God förmåga i hanterande av IT-system
 • Uppfyller FM Fysisk standard med tilläggskrav
 • Körkort B.

Övriga upplysningar: 
Den aktuella tjänsten kan sökas av specialistofficer nivå OR6-7.
Tjänsten är tillsvidare och inleds med en 6 månaders provanställning för dig som inte arbetar i Försvarsmakten idag.
Placerad på Livgardet i Kungsängen.

Relevanta datum:

 • Välkommen med din ansökan senast 2020-04-05
 • De som anses vara lämpliga utifrån sin ansökan kommer kallas till kompletterande tester. Mer information kring testerna ges i samband med delgivning. Kallelse till intervju och tester skickas löpande, dock senast 2020-04-14.
 • Datum kompletterande tester: 2020-04-29 – 2020-05-01 (onsdag-fredag v018).
 • Anställning preliminärt: 2020-08-03.

För upplysning om befattningen kontakta:
Samverkansofficer på 131.Säkskvadron, Lt Simon Pedersen. Nås via växeln 08 584 540 00, alt. mail:
simon.pedersen@mil.se

Fackliga företrädare
:
OFR/S, Kenneth Hartikainen
OFR/O, Stefan Morin
SACO, Johan Gillemyr
SEKO, Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln på tfn. 08 584 540 00 

Sista ansökningsdag:
Välkommen med din ansökan senast 2020-04-05. Din ansökan bör innehålla ansökningsbrev, CV med relevanta civila samt
militära erfarenheter och minst två referenser med kontaktuppgifter.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 mars 2020
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-04-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan