Materielhandläggare vid Upplands- & Västmanlandsgruppen

Om tjänsten

Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) ansvarar för förbandsproduktion, vidmakthållande samt utveckling av hemvärnsförband i Västmanlands- och Uppsala Län. I uppgiften ingår bl.a. att genomföra såväl grund- som repetitionsutbildning av soldater och förbandsdelar. UVG har sina huvudsakliga lokaler inom Enköpings Garnison, och tillhör Mellersta Militärregionen.

UVG söker nu en Materielhandläggare med placering i Enköping med huvuduppgift att vidmakthålla hemvärnsförbandens materiel och förnödenheter. I uppgiften ingår att vara materielredogörare för ett antal förband och svara för dess materiella tillgänglighet. Befattningen är säkerhetsklassad.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda materieltjänst och förnödenhetsförsörjning för egna förband
 • Stödja förbandens chefer och kvartermästare avseende materieltjänst
 • Handlägga övriga ärenden som berör försvarslogistik
 • Logistikadministration i digitala stödsystem
 • Förråds- och lagerarbete

 

Personliga egenskaper

 • Ansvarstagande
 • Strukturerad
 • Tillmötesgående
 • Noggrann
 • Förtänksam
 • Social kompetens

 

Kvalifikationer

Krav:
Körkort B
Kompetens att hantera vanligt förekommande programvaror (MS Office m m)
 
Meriterande:
Körkort C/CE
Kompetens i system SAP/Prio (gärna MOF och MUKS)
Kompetens i system Lift
Militär bakgrund
Utbildning och/eller erfarenhet av logistikarbete såväl praktiskt som administrativt

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

 

Om anställningen

 • Anställning som civil tjänsteman (CVAT) i Försvarsmakten
 • Befattningen är säkerhetsskyddsklassad och kräver godkänd säkerhets- och registerprövning innan anställning
 • Anställningen medför krigsplacering
 • Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet
 • Tillsvidareanställning med föregående provanställning om 6 månader
 • Arbetsorten är Enköping men övningsverksamheten bedrivs inom hela Militärregion Mitt
 • Tjänsten innebär viss helg- och kvällstjänstgöring
 • Heltid
 • Lön efter överenskommelse

Eventuella frågor kring anställningen kan besvaras av rekryterande chef, översergeant Jeremias Forsberg. Kontakt sker företrädesvis på e-post jeremias.forsberg@mil.se.

 

Fackliga representanter

Nås via växelnummer Livgardet; 08-584 540 00

ORF/O Stefan Morin
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Johan Gillemyr
SECO Lise-Lott Larsson

 

Befattningen tillträds efter överenskommelse.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 18 mars 2020
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan