Transport- /logistiksoldat till Särskilda Logistikgruppen

Om tjänsten

Särskilda logistikgruppen (SLG) är en del av Försvarsmaktens specialförband (FMSF) med huvuduppgifterna förnödenhetsförsörjning och transporttjänst på operativ till taktisk nivå. Vi jobbar i hela beredsskapsskalan med såväl nationella som internationella uppgifter där kunden i fokus är FMSF's övriga delar. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen (SFL) och har liksom övriga delar av FMSF hög beredskap och tillgänglighet vilket ställer stora krav på personal, materiel och utbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Att arbeta som soldat i en transportgrupp innebär att lösa uppgifter vid insats, under övningar och i vardagen. Uppgifterna skall kunna lösas inom hela beredskapsskalan från fred till högsta konfliktnivå.

Som transport-/logistiksoldat kommer dina arbetsuppgifter i huvudsak att omfatta förberedelser av materiel för transport, delta i planering av transport samt genomförande av transport inklusive skydd och bevakning av transporterad materiel. Uppgifterna kommer att vara av skiftande karaktär varför ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är förutsättningar för att uppnå förväntade resultat. Viss del av arbetet kan komma att ske ensamt eller i mindre grupper. Arbetet omfattar tunga lyft.

Arbetet som deltidssoldat innebär bl. a. följande:

 • Vid anställning genomgå ytterligare utbildning där tidsomfattningen är ca 2-4 veckor.
 • Tjänstgöring 2-4 gånger per år.
 • Internationella insatser med varierande utsträckning i tid kan förekomma.
 • Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.

Behörighetskrav:

 • Svensk medborgare.
 • Genomförd värnplikt alternativt genomförd grundläggande militär utbildning (GMU/GU) samt ett års påföljande K-tjänstgöring med godkänt resultat.
 • Godkänd vid extra tester inkluderande medicinsk prövning, test av fysisk kapacitet samt intervjuer.
 • Körkort klass B.
 • Godkänd säkerhetsprövning (genomförs innan anställning).
 • Fysisk förmåga minst enligt FM Fyss tilläggsprov Kondition nivå 2 samt tilläggsprov styrka nivå 3.

Meriterande utbildningar/erfarenheter:

 • Intresse för motortjänst/teknik.
 • Körkort klass BE C-CE.
 • Militära förarbevis.
 • Truck.
 • Förarbevis teleskoplastare/hjullastare.
 • ADR utbildning.
 • Genomförd internationell insats.
 • Tjänstgöring inom Försvarmakten med logistikinriktning.

Lämpliga personliga egenskaper:

 • Ordningssam.
 • Ansvarstagande.
 • God samarbetsförmåga.
 • Förstå och tala god svenska samt engelska.
 • God inlärningsförmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:

De som bedöms som lämpliga kommer kallas till extra tester, där medicinsk och fysiks status testas och där intervjuer genomförs.

Ansökning:

Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 2020-05-10. Skicka din ansökan till mailadress a4810@telia.com  

Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla CV och personligt brev. Följande underlag skall bifogas ansökan:

 • Kopia på relevanta militära intyg.
 • Kopia på relevanta civila betyg.
 • Kopia på relevanta tjänstgöringsomdömen eller motsvarande.
 • Ett välliknande foto.

Ofullständig ansökan behandlas ej.Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 mars 2020
 • Plats: Örebro, Örebro län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-05-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan