Blekinge flygflottilj söker stridsledningsofficer, OF1-3, samt stridsledningsbefäl, OR6-8, till Flottiljstabens genomförandeavdelning, A3

Om tjänsten


Flottiljstaben utgör flottiljchefens stöd för att leda F 17. Staben bereder order från högre chef, utarbetar beslutsunderlag samt fördelar och koordinerar uppgifter inom förbandet. Staben är funktionsindelad (A1-A8) där genomförandeavdelningen, A3, arbetar med ledning, samordning och uppföljning inom förbandets genomförandeprocess.

På A3 hanteras ärenden av varierande komplexitet inom exempelvis beredskapsfrågor, genomförande av verksamhetsorder, upprätthållande av verksamhetssäkerhet samt förbandets VB-tjänst.

I arbetet på A3 ansvarar du för att i samverkan med specialister inom flottiljens enheter och funktioner bereda hur uppgifter från flottiljledningen ska genomföras. Du kan också ha kontakt med motsvarande funktioner på andra förband eller på Flygstaben. Inom beslutad verksamhet arbetar du med att samordna, kooridinera och följa upp.

För dig som saknar tidigare erfarenhet av stabsarbete men vill utvecklas inom den militära professionen innebär arbete vid A3 att du lär dig hur flottiljens ledning fungerar. Det kan vara ett bra avstamp för dig som har ambitionen att på sikt ta ett större ansvar inom flottiljens enheter, tjänstgöra på central stab eller söka högre militär utbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Driva ärenden inom förbandets genomförandeprocess
 • Samordna, koordinera och följa upp tilldelade uppgifter
 • Sammankalla och leda beredningsmöten

Krav:

 • Officer
 • Körkort B

Meriterande:

 • Tjänstgöring på flygflottilj, främst inom bas, flygunderhåll eller stridsflyg
 • Erfarenhet från liknande stabsbefattningar

 
Till de personliga egenskaperna som krävs för tjänsten hör ansvarstagande, flexibilitet, stresstålighet och god samarbetsförmåga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid den personaliga lämpligheten för tjänsten.

Vill du veta mer, kontakta övlt Henrik Jungstedt, chef A3 tel. 0457-47 10 30 epost henrik.jungstedt@mil.se

Facklig företrädare:

Hans Bergvall, OFR/O tel 070-949 06 08, Peter Bohnsack, OFR/S tel 070-857 40 06, Jan-Anders Nilsson, SEKO 073-422 23 40

 

För att söka går du in på www.forsvarsmakten.se/jobbahär/ledigatjänster

 

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-13


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 19 mars 2020
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Blekinge flygflottilj – F 17
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-04-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan