331. flygbassäkpluton söker flygbassäksoldater GSS/K

Om tjänsten

Rekryteringen riktar sig i första hand till rekryter vid pågående grundutbildning 2019-2020 men du är välkommen att söka även om du har gjort utbildningen tidigare.

Befattningsbeskrivning

331. FBS pluton är en del av det rörliga flygbaskompaniet vid Norrbottens Flygflottilj, F 21. Kompaniet har som huvudsakliga uppgifter att upprätta, operera och skydda flygbas i syfte att möjliggöra spridning av flygförband, taktisk rörlighet samt många start- och landningsmöjligheter.

Plutonens huvuduppgifter är att skydda flygstridskrafterna, dess personal, materiel och verksamhet. Detta genom att upptäcka, lokalisera, identifiera och motverka säkerhetshotande verksamhet - Kriminalitet, Underrättelseinhämtning, Subversion, Sabotage och Terrorism (KUSST). FBS Löser huvuduppgift i hela spektrumet från fred till kris och krig och skall kunna agera både nationellt som internationellt. Grupperna tränas att uppträda autonomt under längre tid, ibland under kärva fältförhållanden under alla årstider, dager som mörker. Detta tillsammans med förmågan att förflytta sig själva till fots och med lätta patrullfordon ger säkerhetsförbandet möjlighet att verka både över ytan och på djupet.

FBS söker nu säkerhetssoldater som kännetecknas av hög personlig färdighet, fältmässighet och noggrannhet. Vilket är såväl ett signum som ett krav för säkerhetsförbandets personal. Säkerhetsförbandets kännetecken och viktigaste sensor är patrullhunden och dess förare. Det är hunden som möjliggör vår unika stridsteknik. Som komplement används handburna tekniska sensorer som ex. IRV-kameror.

Du kommer att utbildas för att ingå i en flygbassäkerhetsgrupp med åtta anställda soldater. Som anställd flygbassäkerhetssoldat skall du kunna lösa dina uppgifter i många olika miljöer, i bebyggelse, ödemark, under mörker samt i vintermiljö. Utbildning och övning bedrivs under alla tider på året oavsett väder och temperatur. Stor del av utbildningen genomförs under fältförhållanden i subarktiskt klimat. Detta innebär stora belastningar och krav på att den enskilde har god fysik och uthållighet samt att man är skadefri. Efter grunderna så kommer du få välja inriktning mot antingen gruppchef/stf gruppchef, hundförare, understödsskytt, stridssjukvårdare och skarpskytt.

Gruppchef/Stf gruppchef

Gruppbefälet har ansvar att kunna leda gruppen självständigt såväl i kasern som under längre perioder av autonomt uppträdande i terrängen. Detta ställer höga krav på att både kunna ledas och att leda. Gruppbefälsyrkets kärna i den väpnade striden handlar om en fördjupad yrkesexpertis med ansvar att leda personal och system ingående i gruppen. Yrket som gruppbefäl inrymmer dels individuell yrkesskicklighet i utövande av militärt våld, dels yrkesskicklighet som operatör av den egna gruppens materiel- och sensorsystem. Gruppchefen har också ett särskilt ansvar att utbilda, öva och träna soldater och sin egen grupp. Vår syn på gruppbefälet: god fysisk och mental prestationsförmåga, hög kvalité i lösande av uppgift- sträva mot perfektion och visst mått av djärvhet.

Hundförare

Som hundförare skall du utöver grunderna för en flygbassäkerhetsoldat beskrivet i stort ovan ha ett stort intresse för hundar. Efter grundutbildningen så kommer du utbildas inom hundförartjänsten och på sikt tilldelas en hund. Du måste ha möjlighet och vilja att vara med hunden 24/7, dvs både på jobbet inom tjänsten och i hemmet under ledig tid. Du måste präglas av ett stort intresse av att träna tillsammans med hunden, både fysiskt och mentalt. Fokus för träningen utöver det fysiska kommer vara dressyr, sök samt spår. Du kommer tillsammans med hunden bilda den viktigaste sensorn som finns på gruppen vilket ställer höga krav på engagemang då detta är den sensor som gruppen ska kunna lita på att den fungerar.

Understödsskytt

Som understödskytt skall du utöver grunderna för en flygbassäkerhetsoldat beskrivet i stort ovan vara den som är utbildad och hanterar plutonens och gruppens förstärkningsvapen. Detta ställer stora krav på din fysiska förmåga då du skall kunna hantera dessa både under kortare intensiva perioder samt under längre förflyttningar till fots och på skidor. Du skall vara en stor del i den slagkraft som finns på gruppen då situationen kräver detta.

Soldat/Stridsjukvårdare

Som stridsjukvårdare skall du utöver grunderna för en flygbassäkerhetsoldat beskrivet i stort ovan vara den som är utbildad inom kvalificerad akut sjukvård och vara den trygghet som gruppen kräver då de ofta uppträder autonomt under längre tid, och närheten till extern hjälp inte finns att tillgå i närtid.

Soldat/Skarpskytt

Som skarpskytt skall du utöver grunderna för en flygbassäkerhetsoldat beskrivet i stort ovan vara den som besitter en mycket god skjutförmåga. Du skall kunna bekämpa mål både på korta och längre avstånd som en del i den verkan och slagkraft som finns på gruppen.

Krav för anställning

- Godkänd militär grundutbildning.

- Godkänd läkarundersökning

- Fysisk uthållighet och styrka.

Meriterande kvalifikationer

- Grundutbildad eller tidigare anställd inom liknande tjänst som ex säkerhets-/jägare-/spaningssoldat.

- Erfarenhet av internationell tjänst.

- Körkort lägst B

- Förarbevis på ex. Minibuss, L/Tptgb, Terränghjuling, skoter, lastbil

- Hundutbildad och/eller hundvana (Hundförare)

- Kvalificerad sjukvårdsutbildning

- Annan väl vitsordad militär tjänstgöring, ex. BFA eller tjänst i beredskapsförband.

Ansökningsprocessen

Ansökan värderas mot ställda krav och andra sökande varefter du kontaktas av företrädare för förbandet. Inför anställning genomförs registerkontroll, läkarundersökning, fysiska tester och säkerhetssamtal.

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Plutonchef Martin Jensen 070-302 37 51 samt stf plutonchef Jonas Hedin 073-066 52 98. Vid frågor kring rekryteringsprocessen, vänd er till HR – generalist Carina Nurminen.

Fackliga representanter: OFR/S, OFR/O, SEKO, SACO

Samtliga nås via vxl: 0920-23 40 00

Övrigt

Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningen sker enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K), inleds med 6 månaders provanställning som övergår i en anställning upp till 8 år.

Individuell lönesättning enl gällande avtal.

Tillträde 2020-06-15 eller enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Arbetsort Luleå.

 

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-19. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Till dig som redan gjort värnplikten ska du bifoga intyg/betyg från GMU eller värnplikt eller annan militär tjänstgöring.

 

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.

F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 mars 2020
  • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-04-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan