Utbildningsofficer tillika stf C UVG

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Om tjänsten

Upplands- Västmanlandsgruppen (UVG) ansvarar för förbandsproduktion, vidmakthållande samt utveckling av UVG hemvärnsbataljoner. I uppgiften ingår bl.a. att genomföra såväl grund- som repetitionsutbildning av soldater och förbandsdelar.

Sedan årskiftet 2020 tillhör UVG nya Militärregion Mitt, men är fortsatt grupperad på LedR i Enköping. UVG söker nu en utbildningsofficer tillika stf Enhetschef för placering vid UVG i Enköping.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Agera chef utbildningsgrupp vid dennes frånvaro. Under Enhetschef leda långsiktig verksamhetsplanering (VU/VO), utveckling, ekonomiuppföljning samt agera utbildningsofficer. Exempel på utbildning;

Genomföra utbildning av hemvärnets chefer och hemvärnssoldater vid grund- och repetitionsutbildning

Genomföra utbildning inom ramen för hemvärnsbataljons (kompaniets, plutonens och gruppens) strid

Som skjutledare planera och genomföra utbildning med skarp ammunition omfattande grundläggande skjututbildning och FUSA

 

Kvalifikationer:

Genomförd officersutbildning inom AO markstrid eller annat AO.

Grundläggande utbildning i markstrid på kompani- och plutonsnivå

B-körkort

 

Meriterande:

C-körkort

Erfarenhet av befattning vid mek/inf på kompaninivå

Erfarenhet av stabstjänst på bataljonsnivå.

Erfarenhet av arbete på utbildningsgrupp

Faktisk kompetens övningsledare skjutbana

Faktisk kompetens FUSA kompani

Faktisk kompetens Ak 4, GRG, P-skott m/86, Ksp 58 och PSG 90.

Förarbevis på personbil, minibuss, PB 8, terrängbil 11-20, tgb 30-40, tung lastbil och Bv 206

Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer

Skyddsvaktsinstruktör

Fordonsinstruktör

Sjukvårdsinstruktör

Annan särskild funktionskompetens utöver markstrid

Kunskap i system PRIO

 

Personliga egenskaper:

I rollen krävs att du är kravställande men lyhörd, adaptiv och trivs med att skapa nya kontakter. Du är en trygg och säkerhetsmedveten person som tycker om att lära andra. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

 

Övrig information:

Befattningen är en officersbefattning (militär OF 3). Befattningen är säkerhetsskyddsklassad och kräver godkänd säkerhets- och registerprövning innan anställning. Anställningen medför krigsplacering. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

Anställningsform: Om du inte redan är tillsvidareanställd officer i Försvarsmakten så inbegrips provanställning om 6 månader. Arbetsorten är Enköping men övningsverksamheten bedrivs inom hela Militärregion Mitt.

Tjänsten innebär viss helg- och kvällstjänstgöring.

Tjänstgöringsgrad: Heltid. Lön efter överenskommelse.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: Övlt Per-Ove Norell, Chef Upplands- Västmanlandsgruppen, 0171-157557


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 mars 2020
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-05-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan