IT-säkerhetschef MR M

Om tjänsten

IT-säkerhetschef

Mellersta militärregionen (MR M) är ett krigsförband lokaliserat i Upplands Bro kommun närmare bestämt Kungsängen. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande. Chefen för Mellersta militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR M omfattar Dalarnas-, Gävleborgs-, Västmanlands-, Uppsalas-, Stockholms- och Södermanlands län. MR M är from 1 feb 2020 en egen organisationsenhet med större ansvar, för både insats- och produktionsledning för bl.a. utbildningsgrupper och hemvärn.

Vi söker nu en IT-säkerhetschef som vill vara med och utveckla den nya Mellersta Militärregionen.

Om befattningen

Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för IT-säkerhetstjänsten vid Mellersta Militärregionen stab. Detta innebär att du ska stödja förbandets säkerhetschef avseende styrning, samordning och uppföljning av IT-säkerhetstjänsten. Ansvaret och arbetsuppgifterna innebär ett nära samarbete med säkerhetschefen.

Initialt kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att utarbeta förbandets styrande dokumentation inom IT-säkerhetsområdet (IT-säkerhetsanalys, IT-säkerhetsplan och IT-säkerhetsbestämmelser) samt att implementera dessa i förbandets metoder och processer. Vidare kommer du att vara ansvarig för att utarbeta lokala ackrediteringar på de IT-system som används för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inom förbandet.

Löpande jobbar du aktivt och förebyggande med säkerhetsskyddstjänsten, framförallt IT-säkerhet, inom förbandet. Du hanterar uppföljning och beställningar av behörigheter samt materiel kopplat till de IT-system som används för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I uppgifterna ingår även att genomföra interna kontroller samt säkerhetsutbildningar inom IT-säkerhet.

Riktlinjer för all verksamhet och arbete är de fastställda lagar och förordningar som reglerar säkerhetstjänsten och i synnerhet IT-säkerhetstjänsten.

Möjlighet till vidareutbildning inom funktionsområdet kommer möjliggöras för att täcka eventuella kunskapsluckor samt att utveckla dig i din tjänsteutövning.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vilket innebär krav på svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.

Kvalifikationer

Dokumenterad utbildning inom IT-säkerhetsområdet (eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig).
God förmåga att hantera Försvarsmaktens informationssystem avsedda för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter t.ex. IS UndSäk samt SWECCIS.
Du ska ha en god muntlig och skriftlig framställningsförmåga i såväl svenska som engelska.
Körkort lägst klass B.
Svensk medborgare.
Ange löneanspråk i ansökan

Meriterande

Auktoriserad IT-säkerhetschef i Försvarsmakten.
Tidigare erfarenhet av ackreditering av IT-system.
Tidigare tjänstgöring vid militär stab inom säkerhetstjänstområdet.
God kunskap om de lagar och förordningar som styr säkerhetstjänsten.
Goda tekniska kunskaper om informationssystem.
Då IT-säkerhetsområdet nära gränsar till såväl ledningssystem som signalskydd är kunskaper inom dessa områden meriterande.
Tidigare erfarenhet av kontrollverksamhet vad avser säkerhetsskyddstjänst.
Fysisk säkerhet som teknisk bevakning och passersystem.

Personliga egenskaper

Som person är du noggrann, flexibel och resultatorienterad. Du har en analytisk förmåga att överblicka helheter utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Vidare har du en god förmåga att kommunicera och motivera tagna åtgärder och beslut. Stresstålighet samt förmåga att hantera förändringar är eftersträvansvärda egenskaper.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas för dig som f n inte är anställd inom Försvarsmakten. Befattningen är placerad i Kungsängen.
Befattningsnivå: Civil.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi ser gärna kvinnliga sökande.
Upplysning om tjänsten kan lämnas av MR M Säkerhetschef, Peter Hedman, nås via växeln på 08-584 540 00

Fackliga representanter

OFR/O Livgardet Stefan Morin
SEKO Lise-Lott Larsson
SACO Johan Gillemyr
OFR/S Kenneth Hartikainen Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev.
I ansökningsbrevet vill vi att du anger löneanspråk.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 mars 2020
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan