Vakansrekrytering av personalchef till FS40

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka i norra Afghanistan med huvudbas i Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Styrkan, som benämns Transition Support Team (TST), arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, (Isaf). Under 2012 fick den en civil ledning. Detta skedde som ett led i att öka de civila insatserna i Afghanistan samtidigt som det militära styrkebidraget kommer att minskas avsevärt. Under 2013 sker en ny omvandling när det svenska bidraget går in i ett nordiskt-baltiskt samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland.

Om tjänsten

Sverige leder sedan 2006 en militär styrka i norra Afghanistan med huvudbas i Mazar-e-Sharif. Uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning. Styrkan, som benämns Transition Support Team (TST), arbetar inom ramen för International Security Assistance Force, (Isaf). Under 2012 fick den en civil ledning. Detta skedde som ett led i att öka de civila insatserna i Afghanistan samtidigt som det militära styrkebidraget kommer att minskas avsevärt. Under 2013 sker en ny omvandling när det svenska bidraget går in i ett nordiskt-baltiskt samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland.

Rekryterande förband är Ing 2

Ing 2 söker personalchef

till den svenska insatsen i Afghanistan med placering på nationella suport elementet (NSE) på camp Marmal

Då förutsättningarna för att få tjänstgöra på campen i Marmal (där den svenska delen av insatsen har sin huvudbas) har förändrats med anledning av Covid-19 pandemin (åldersgräns för tjänstgörande personal har införts), vakansrekryteras ny personanlchef till insatsen.

Kvalifikationer

 • Dokumenterad erfarenhet av personaltjänst inom Försvarsmakten
 • B-körkort
 • Ej äldre än 60 år då insatsen avslutas
 • Genomförd värnplikt, GMU eller GSU/INT

 Meriterande kvalifikationer

 • Officer- eller specialistofficersexamen 
 • Tidigare internationell tjänstgöring inom personalområdet

Övrigt

Lön och förmåner för internationell tjänstgöring enl. Försvarsmakten avtal

Utbildningsperiode: juni-oktober 2020

Insatstid: november-maj 2021 (kan komma att förändras till tidigare datum för avslut)

 

Sista ansökningsdag/tillträdesdag

Din ansökan innhållande CV och personligt brev vill vi ha senast 20-07-19

Tillträdesdag är snarast då utbildningen har påbörjas

Upplysningar om tjänsten lämnas under perioden 200622-200703 av personalchef Kn Rulle Rylén (0733-631023, rulle.rylen@mil.se). From 200720 av chefen för FS40 Öv Ola Hansson (ola.h.hansson@mil.se)


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 juni 2020
 • Plats: Afghanistan, ISAF, Afghanistan
 • Förband: Göta ingenjörregemente – Ing 2
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-07-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan