Insatsstabens Underrättelse- och Säkerhetsavdelning söker Stabsofficer med inriktning SIGINT

Om tjänsten


Insatsstabens Underrättelse- och Säkerhetsavdelning (INSS J2) söker Stabsofficer med inriktning SIGINT

Insatsstaben har till uppgift att stödja Försvarsmaktens Insatschef med relevant planerings-, genomförande-, och beslutstödsunderlag för ledning av Försvarsmaktens insatser både nationellt och internationellt.

Underrättelse- och säkerhetsavdelningen har till uppgift att leda och samordna Försvarsmaktens operativa säkerhetstjänst i och utanför Sverige.  I detta arbete hanteras ett omfattande informationsunderlag med ett mycket högt krav på struktur och metodik.

Vi söker nu en officer i nivå 2/3 för tjänsten som stabsofficer med inriktning SIGINT.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabsofficer SIGINT vid INSS J2 kommer du att:
• vara insatsstabens samverkans- och samordningsofficer mot andra staber, försvarsgrenar och förband samt andra myndigheter och därvid leda SIGINT-funktionen på operativ nivå.
• Vara C INSATS kompetensbärare för SIGINT.
• Delta i insatsstabens planeringsprocesser på kort, medellång och lång sikt.
• Utgöra en stabsresurs vid INSS J2 och INSS J2 säkerhetssektion.
• Utföra strukturerande och genererande bearbetning av information.

Kvalifikationer
• Är officer med erfarenhet av SIGINT.
• Är underrättelseutbildad, minst motsvarande GK UND.
• Körkort (B).

Meriterande
• Internationell erfarenhet av SIGINT.
• Telekrigutbildning motsvarande SO EW-kompetens.
• Erfarenhet av stabsarbete.
• Vana av att jobba i IS UNDSÄK.
• Erfarenhet om säkerhetsskyddstjänst i Försvarsmakten eller vid annan myndighet.
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift.
• Kunskaper i en eller flera områden som informationssäkerhet, personalsäkerhet (säkerhetsprövning) & fysisk säkerhet.

Personliga egenskaper
Du bör ha mycket god förmåga att arbeta självständigt. Personlig lämplighet kommer utgöra det huvudsakliga kriteriet för rekrytering.

Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Tjänsten innebär resor både inom Sverige och utomlands.
Befattningen är öppen för Officer i kategori OF 2-3 alt. OR 7/8.
Tillträde snarast eller efter ök.

För vidare information kontakta
Anders Rönning på anders.ronning@mil.se

Fackliga företrädare 
OFR/O HKV Arne Nilsson,
SACO HKV Camilla Robertsson,
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson,
OFR/S Kjell Tetzlaff,
Ovanstående företrädare nås på tfn 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-15. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 april 2020
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-06-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan