Flygsäkerhetsofficer

Om tjänsten

Norrbottens flygflottilj F 21 i Luleå söker flygsäkerhetsofficer mark flygplats FSO MF.

F21 ansvarar för flygplatserna på Kallax, Vidsel och Jokkmokk. Flygplatschefen ansvarar för att kunna driva flygplatserna säkert med hjälp av flygsäkerhetsofficeren.

Som flygsäkerhetsofficer är du en del i flygplatsledningen vid F 21 och verkar med placering i 3.Basenheten.                     

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

· Övergripande samordningsansvar för flygplatssäkerheten

· Framtagning av flygsäkerhetsmål samt mäta, värdera och följa upp fastställda flygsäkerhetsmål.

· Delta vid framtagning av lokalt förebyggande flygsäkerhetsprogram samt lokal flygsäkerhetsplan samt vara rådgivande i flygsäkerhetsfrågor för lokal företrädare inom respektive funktion.

· Vidmakthålla och utveckla lokala rutiner för rapportering och hantering av driftstörningar.

· Stödja driftorganisationerna vid riskanalyser.

· Bevaka flygsäkerhetsaspekten vid planering av utbildningsverksamhet, övningar och insatser.

· Följa upp att avvikelser rapporteras i enlighet med LML verksamhetsregler samt lokala rutiner

· Identifiera flygsäkerhetspåverkande trender inom verksamheten

· genomföra utredningar av flygsäkerhetspåverkande händelser

· Regelbundet redovisa för C FLYGSÄK lokalt flygsäkerhetsläge samt aktuella flygsäkerhetsrelaterade händelser och trender i verksamheten.

· Rapporterar avvikelser där drift av flygplatsen kan påverka flygsäkerhet eller tillgängligheten.

· Ansvara för uppföljning av flygsäkerhetsplanen på lokal nivå

· Stödja flygplatschef med information till lokala flygsäkerhetsmötet, samt vid behov delta vid dessa möten

· Delta i flygplatsens övriga ärenden

 

Kvalifikationer

· Officersexamen

· OF1 alt OR6

· Körkort B

 

Meriterande

· Erfarenhet av arbete på flygplats

· Säkerhetsledning inom flygplats

· Flygsäkerhetsutbildning/kurs

· Erfarenhet av FM avvikelsesystem

· Kunskap om RML och TSFS

· Erfarenhet av revisionsarbete

 

Personliga egenskaper

Du har god social förmåga och ha en hög personlig integritet. Förmåga att planera och strukturera din verksamhet. Du ska vara noggrann och drivande i säkerhetsfrågor samt vara lyhörd och kunna stödja flygplatsdriften i säkerhetsarbetet.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).                                                                                                                               

 

Övrigt 

Militär anställning. Vid eventuell återanställning av officer kan anställningen komma att inledas med provanställning sex månader. Tjänsteresor förekommer. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid. Sysselsättningsgrad: Heltid Arbetsort: Luleå Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. 

För upplysningar om befattningen kontakta: Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Christer Forsberg 072-731 38 28, alternativt Tobias Öberg 070-251 06 32.                                                                                                                         

För information om rekryteringsprocessen kontakta: HR-generalist Carina Nurminen, tfn 0920-23 40 55 Fackliga företrädare: OF, SEKO, SACO och OFR-S. Nås genom F 21 vxl, tfn 0920-23 40 00.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2020-06-30. Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.

F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 juni 2020
  • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan