Skolförvaltare OR 9 till HvSS

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Hemvärnets stridsskola, HvSS, har uppgiften att leda chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation och metodik. Skolan är belägen i naturskönt område mellan Mälaren och Bornsjön ca 1,2 mil norr om Södertälje. Körkort och bil är en nödvändighet då vi saknar förbindelser med kollektivtrafik.

Om tjänsten

Till årsskiftet är det dags för vår nuvarande skolförvaltare att gå i pension. HvSS söker därför en ny skolförvaltare. Befattningen syftar till att stödja utbildningsprocessen så att Hemvärnets Stridsskola kan genomföra och utveckla nivå- och kompetenshöjande utbildning av hemvärnsbefäl.

Befattningen är främste företrädare för specialistofficerare vid HvSS. Skolförvaltaren har ett nära samarbete med Hemvärnsförvaltaren och övriga region- och skolförvaltare. Som skolförvaltare ingår man i HvSS ledningsgrupp.

Arbetsuppgifter
1. Leder processen utbildning, utveckling och uppföljning.
2. Företräder specialistofficerare vid HvSS och följer upp deras kompetens- och karriärutveckling.
3. Leder delprojekt och deltar i projekt
4. Har ledande roll vid validering och befordran av specialistofficerare
5. Är traditionsofficer. Planerar och genomför förbandsanknutna ceremonier och besök vid HvSS
6. Löser övriga tilldelade uppgifter inom eget kompetensområde

Kvalifikationer

För att kunna söka krävs att du har en militär tillsvidareanställning i Försvarsmakten och att du arbetar kontinuerligt inom Försvarsmakten idag.
Har en examen från specialistofficersutbildning eller officersexamen.
Uppfyller Försvarsmaktens Fysiska standard
Har genomgått HSOU eller stabsutbildning (MHS Tak/SP/SU/HOP motsvarande referens H Pers Grunder 2019.3.7.1)

Meriterande

Erfarenhet som handledare yngre befäl
Erfarenhet av kompaniledning eller stabstjänst på bataljonstab
Kunskaper avseende Hemvärnets verksamhet

Personliga egenskaper

 • Du har en gedigen militär yrkeserfarenhet och har haft flera befattningar inom motsvarande arbetsområde
 • Du har hög integritet, god social kompetens och fingertoppskänsla
 • Du blir respekterad för såväl ditt kompetensområde som för dina personliga egenskaper
 • Du är kommunikativ och utåtriktad
 • Du är driven och kan växla mellan olika arbetsuppgifter och har ett tydligt ledarskap
 • Du är ansvarsfull och noggrann
 • Du trivs med att vara föregångsman och lever alltjämt upp till FM värdegrund

I ansökan skall följande handlingar bifogas:

Intyg från genomförd HSOU eller stabsutbildning
Om du genomfört internationell tjänstgöring skall intyg bifogas
Intyg att du klarar Försvarsmaktens Fysiska standard (ev test)
CV
Personligt brev
Löneanspråk

Rekryteringsförfarande:

Går du vidare i rekryteringsprocessen får du genomgå, förutom en personlig intervju, en arbetspsykologisk bedöming och olika tester om de ej är genomförda sedan tidigare alternativt inaktuella.
Referenser ska kunna lämnas på begäran. Utnämning till OR 9 sker efter beslut av Personaldirektören.
Tillträde till befattningen är planerad att ske från kvartal 4 2020. Du förordnas på 5-7 år för aktuell befattning.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen och fortsatt utveckling som OR 9 finns i: FM2020-280:1 "Generell beskrivning OR 9 samt instruktion för rekrytering och befordran, samt ceremoni vid utnämning"

Frågor angående tjänsten besvaras av:

Nuvarande skolförvaltare Peter Nilsson
e-post peter.x.nilsson@mil.se
mobil: 070-347 50 16

alt. C HvSS Jonas Karlsson
e-post jonas.a.karlsson@mil.se

HvSS fackliga företrädare:

OFR/O Anders Larsson
OFR/S Lennart Klingare
SEKO Roger Öberg

Samtliga nås via växeln telefonnummer:08-5845 4000

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-07

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 maj 2020
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Hemvärnets stridsskola – HvSS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-06-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan