13. Säkerhetsbataljon söker personal till den kriminaltekniska säkerhetsunderrättelsetjänsten (KTSU)

Om tjänsten

 1. Säkerhetsbataljonen står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.

 1. Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

Inom 13. Säkerhetsbataljon finns ett antal skvadroner, där 133.Funktionskvadron är en utav dessa. 

På KTSU kommer du att främst arbeta med informationsinhämtning från flertalet olika arenor och miljöer, nationellt och internationellt. Du kommer att ingå i en mindre enhet där varje individ har sin spetskompetens. Förbandet har en hög insats- och beredskapsgrad vilket innebär att du kommer vara borta från hemmet under både kortare och längre perioder, i vissa fall inkallad med kort varsel. Arbetet på förbandet präglas av skarpa uppgifter, utbildning, utveckling och träning.   

Informationshanteringen på enheten är omfattande och av känslig karaktär, vilket innebär att vi ställer höga krav på dig som individ. Egenskaper vi vill se hos dig är ett gott omdöme, noggrannhet, integritet, objektivitet och förmågan att analysera skeenden i ett större sammanhang. Goda soldatfärdigheter är av vikt då inhämtningen sker på taktisk nivå i fält.    

Tjänsten innebär att du kommer arbeta med inhämtning och bearbetning av information. Du kommer att tränas och utbildas, leda och planera kollegors utbildning samt vara delaktig i utvecklingsarbetet på förbandet. I arbetet kommer du utsättas för situationer som är påfrestande både mentalt och fysiskt. Stor vikt kommer att läggas vid din sociala förmåga samt din personliga lämplighet.

Vid anställningens början kommer du att få den utbildningen som behövs för att lösa uppgifter inom ramen av förbandets verksamhet och därefter påbörja tjänstgöring i insatsverksamhet.

Krav för tjänsten:

 • Svensk medborgare
 • Godkänd säkerhetsprövning
 • Godkänd vid rekryteringsprocess
 • God fysisk förmåga
 • Körkort B
 • Godkänd grundläggande militär grundutbildning alt. värnplikt

Meriterande för tjänsten:

 • Erfarenhet inom området säkerhets- eller underrättelsetjänst
 • Erfarenhet inom kriminalteknik/forensik
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
 • Erfarenhet inom ammunitionsröjning
 • Militära förarbevis
 • Vapenutbildningar
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Ett brett intresse för teknik.

Upplysningar om tjänsten:
Tjänsten kan sökas av dig som har gjort värnplikt eller dig som är eller har varit anställd i Försvarsmakten som GSS/K alt GSS/T men även av specialist- och taktiska officerare. Rekryteringsprocessen består av flera obligatoriska delar, bl a djupintervjuer och tester. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Dina registrerade uppgifter behandlas för rekrytering av personal inom Försvarsmakten i enlighet med PUL.

Tillträde till tjänsten tidigast 2021-01-01.

Facklig representant är Kenneth Hartikainen (OFR/S), Johan Gillemyr (SACO), Lise-Lott Larsson (SEKO), Stefan Morin (OFR/O) tel vxl: 08-5845 40 00.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas genom LG-13Sakbat-KTSU@mil.se

Sök senast den 30 augusti 2020.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 11 maj 2020
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-08-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan