Försvarsmaktens Högkvarter söker stabsofficer till sektionen för uppföljning och analys vid Ledningsstaben.

Om tjänsten

 

 

Högkvarteret är det förband som styr verksamheten i Försvarsmakten och där återfinns även myndighetsledningen med Överbefälhavaren och Generaldirektören. Ledningsstaben stödjer Försvarsmaktens ledning med att ta fram beslutsunderlag samt samordnar arbetet inom Högkvarteret.

Ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning består av ca 50 medarbetare, varav ungefär hälften är ekonomer med högskoleutbildning och hälften är officerare. Chef för avdelningen är Försvarsmaktens ekonomidirektör och avdelningen är organiserad i fyra sektioner; planering, uppföljning och analys, redovisning samt materiel och logistik.

Sektionen för uppföljning och analys (U/A) ansvarar för löpande uppföljning av Försvarsmaktens verksamhet utifrån de fastställda planerna, inklusive ekonomi på koncernnivå, redovisning till myndighetsledning och regering samt bl.a. för att upprätta Försvarsmaktens årsredovisning. Sektionen hanterar även utveckling av myndighetens ekonomistyrning och riskhantering samt bereder ärenden inom ett stort antal områden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetet innebär att bidra till sektionens uppgifter inom delprocesserna uppföljning resp. analys. I detta ingår att följa upp planerad verksamhet värderad mot önskad målsättning, konsekvensbeskriva avvikelser och ta fram underlag både för kortsiktig och långsiktig styrning och planering av Försvarsmakten. Arbetsuppgifterna vid U/A är mångfacetterade där kombinationen av kunskaper ger resultat och bygger på att bemanningen har god bredd, där expertis inom minst något av områdena krigsförbandsutveckling och –värdering, personal materielförsörjning, insatsverksamhet, organisation eller ekonomi är önskvärd.

 Kvalifikationer                           

 • Officer OR 8 (alternativt OF 3 med motsvarande kompetens)
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • God administrativ förmåga
 • God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet

 Meriterande kvalifikationer

 • Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och samarbetsförmåga
 • God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet både på förbandsnivå och från arbete på central stab
 • God förmåga att hantera frågeställningar på både kort och lång sikt
 • Erfarenhet från försvarsmaktsplanering, krigsförbandsvärdering och förbandsutvecklingsarbete.

 Personliga egenskaper

Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du har god samarbetsförmåga och är beredd att pröva olika vägar att nå fram till uppsatta mål. Du ska kunna hantera osäkerheter, förändringar och hög arbetsbelastning under perioder. Du ska ha förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter och kunna hantera såväl rutinmässigt arbete som uppkomna lägen med krav på snabba leveranser. Du är självständig, klok och har en positiv inställning till kollegor och arbetsuppgifter. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden. Initiativförmåga är viktigt, inklusive viljan och förmågan att identifiera nya behov av analys, inkluderande nya synsätt, för att skapa underlag för förbättringar. Officerare och i synnerhet specialistofficerare i Högkvarteret förväntas ha omfattande erfarenhet från förbandsnivån och vilja och förmåga att omsätta dessa till nytta på den högre ledningsnivån.

Övrigt
Detta är en militär befattning för erfaren specialistofficer, men öppen även för officer med motsvarande kompetens.
Tillträde snarast enl. ök.  Vi kommer kalla till ev. intervjuer löpande.
Detta är en tillsvidareanställning som för sökande utanför Försvarsmakten inleds med sex månaders provanställning.
Befattning är placerad på Högkvarteret i Stockholm.

 Fackliga kontaktpersoner HKV
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Hans Monthan
som nås på telefon 08-788 75 00

OFR/S HKV Robert Oidermaa (08-4024011)

Förfrågningar angående befattningen kan göras till sektionschefen Jonas Hård af Segerstad, i första hand per epost: jonas.hard-af-segerstad[àà]mil.se alternativt via Högkvarterets växel: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-30 Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för och intresserad av denna befattning.

 

 

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras, nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

 

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 maj 2020
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan