Försvarsöverpsykiater till Försvarsmedicincentrum i Göteborg

Om tjänsten

Vill du utveckla militärmedicinsk psykiatri?

Vi söker dig som är erfaren psykiater och vill vara med att utveckla vår hälso- och sjukvård som en del i samhällets totala sjukvårdsresurser.

Vi tror att du är en verklighetsförankrad visionär med intresse för forskning och utveckling inom militär psykiatri, katastrofpsykiatri och mental soldat- och veteranhälsa.  Du trivs med ett självständigt arbete i en interdisciplinär akademisk miljö.

Befattningen är placerad i Göteborg vid Försvarsmedicincentrum vid Utvecklingsavdelningen som leds av utvecklingschefen för försvarsmedicin. Utvecklingschefen ansvarar för samordning av forskning och utveckling inom försvarsmedicin. Med befattningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

Militärmedicin omfattar allt utövande av medicin i militär kontext i allmänhet, i synnerhet militär akutsjukvård, militär traumatologi, militär yrkes- och miljömedicin, selektionsmedicin, veteransjukvård, medicinsk underrättelsetjänst och försvarsmedicinskt ledarskap och administration. Den unika militära miljön avgränsar militärmedicin från andra specialiteter, då den kräver specialkunskaper som inte tillhandahålls av andra specialiteter.

Försvarsmedicin är ett samlingsbegrepp för all verksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten inom områdena hälso- och sjukvård, preventiv medicin och medicinsk underrättelsetjänst.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Agerar som Försvarsöverpsykiater
 • Representerar ämnet i Försvarsmaktens medicinska råd
 • Samverkar med Veterancentrum för analyser och uppföljning
 • Representerar Sverige i internationella arbetsgrupper
 • Stödjer militärpsykiatriska forskningsprojekt
 • Stödjer Försvarsmaktens interna företagshälsovård i psykiatriska frågeställningar
 • Representerar ämnet i flygmedicinens Medical Board
 • Utbildning och handledning av läkare inom militär psykiatri
 • Stödjer chefsläkaren med psykiatrisk tjänstbarhetsbedömning
 • Stödjer medicinsk underrättelseverksamhet

Kvalifikationer

 • Specialistläkare psykiatri med minst 2 års klinisk verksamhet
 • God förmåga att tala och skriva på svenska och engelska

Meriterande

 • Disputation
 • Myndighetsvana
 • Intresse av att leda och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Forskningsintresserad
 • Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, särskilt militär utlandstjänstgöring
 • Officersexamen

Personliga egenskaper

 • God kommunikativ och social förmåga.
 • God förmåga att självständigt leda arbete.

Tillträde

 • Från och med 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.
 • Ange i ansökan när du tidigast kan tillträda tjänsten.
 • Civil tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning.
 • Individuell lönesättning.
 • Välkommen med din ansökan senast 2020-06-15.
 • Bifoga ansökningsbrev och meritförteckning.

Upplysningar

Du är välkommen att kontakta:

 • Utvecklingschefen/Avdelningschef, kommendörkapten Anders Sjöholm, anders.sjoholm@mil.se, 031 69 27 71.
 • Medicinsk Utvecklingsledare/Sektionschef, Yohan Robinson, yohan.robinson@mil.se, 031-69 25 37.
 • Ställföreträdande avdelningschef, Anders Ericsson, anders.ericsson@mil.se, 031-69 26 67.

Fackliga representanter:

 • SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
 • SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
 • Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
 • OFR/S, forsvarsforbundet-f8@mil.se

_________________________

Information om personuppgiftsbehandling i LIME CRM
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen ansvarar för rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till hela Försvarsmakten. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.

Vi behandlar följande personuppgifter: Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav, samt godkänd/inte godkänd), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.

Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.

Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 maj 2020
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-06-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan