SOT rekryterar chef till underrättelsesektionen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Stockholm. Förbandets primära uppgift är att tillföra kvalificerade tekniska förmågor inom ramen för specialoperationer. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen (SFL) och omfattar ett brett spektrum av teknikområden men med fokus mot data- och radioteknik.

Förbandet är ett insatsförband vilket innebär att särskilda krav ställs på ingående personal avseende kompetens, utbildning och fysisk status. De uppgifter som åläggs förbandet kan betraktas som krävande varför stor vikt fästs vid personalens personliga egenskaper och drivkrafter.

Arbetsuppgifter

Som chef vid underrättelsesektionen (S2) vid SOT kommer du att arbeta med planering, genomförande och utveckling av funktionen. Du kommer att vara delaktig i det dagliga stabsarbetet och förväntas bidra även i andra typer av ärenden. Du planerar och leder det interna arbetet på sektionen och du förväntas ta ansvar för vidareutvecklingen av egna ansvarsområden. Du är tekniskt intresserad som har en förmåga att snabbt ta till dig nya kunskaper.

Vi söker en driven individ med erfarenhet av militärt stabsarbete inom underrättelsefunktionen. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med mycket goda möjligheter till individuell utveckling och varierande arbetsuppgifter.

Befattningen ställer krav på systemförståelse, kunskap och hur underrättelsefunktionen fungerar i praktiken. För att passa denna befattning tror vi att du idag är antingen kapten eller major.

Kvalifikationer

 • Officersexamen, lägst OF 2
 • Erfarenhet och kunskap av arbete i underrättelsebefattning
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av att arbeta med andra myndigheter
 • Erfarenhet av arbete inom säkerhetsfunktionen
 • Internationell tjänstgöring i underrättelse- och/eller säkerhetsfunktion
 • Teknisk kompetens, främst inom IT och/eller telekommunikation

Personliga egenskaper

 • God förmåga att anpassa eget arbete efter förändrade prioriteringar och förutsättningar
 • Mycket god samarbetsförmåga och samtidigt trygg i att arbeta självständigt
 • Noggrann, strukturerad och ansvarstagande med hög integritet
 • Nyfiken och kreativ
 • Högt säkerhets- och sekretessmedvetande

I denna befattning lägger vi mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp.

Tillträde

Tillträde snarast efter överenskommelse

Övrigt

Tjänsten innebär beredskap för internationell tjänstgöring.

Befattningen är vid SOT med arbetsort Stockholm.

Upplysningar om tjänsten

Frågor rörande tjänsten skickas till a0496@telia.com, ange S2 i ärendemeningen.

Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2020-07-31. Relevanta intyg och betyg må bifogas.

 

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansöknngshandlingar återsänds ej.

 Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 juni 2020
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-07-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan