Materielledare till Fältarbetsdetaljen

Om tjänsten

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.

Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.

Armén – när och där det avgörs!

Rekryterande sektion
Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en sektion inom Stödavdelningen och ansvarar för materielunderhåll och materielnyttjande inom Armén samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.

I TVK Mark ingår fem systemdetaljer där en av dem är Fältarbeten (Farb) som är placerad i Eksjö som en fristående enhet i Eksjö Garnison. Farb-området omfattar materiel för signaturanpassning och maskering, förbindelsemateriel, fältarbetsmaskiner och materiel för ammunitionsröjning EOD. Materielen finns företrädesvis inom fältarbetsförbanden i markarenan. Viss materiel finns även i övriga arenor.
Fältarbetsdetaljen söker nu en materielledare ML för Ingenjör-/Bro-bandvagn 120.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som ML ingår du i en detalj vid TVK Mark och ansvarar för att användare inom Försvarsmakten får rätt materiel, i rätt tid, med rätt status och konfiguration på ett kostnadseffektivt sätt.
Du jobbar inom fyra huvudområden:

• Inom Materielunderhåll ansvarar Du för planering, fördelning och uppföljning av materielen och bedömer behov av underhåll mm. Budgetering och kostnadsuppföljning av materielunderhållskostnader ingår som ML ansvar.

• Inom Vidmakthållande av de tekniska systemen, där Du som ML tillsammans med bl.a. Försvarets Materielverk och Materielområdesansvarig (MOA) ser till att materielen har rätt status och rätt konfiguration under sin tekniska livslängd.

• Inom Teknisk design stödjer Du Teknisk Chef Mark bl.a. avseende systemens tekniska prestanda, ändring av konfiguration och sammansättning samt systemsäkerhet. Detta görs genom Teknisk Order.

• Inom Materielfördelningsområdet där Du som ML styr och planerar materielen till rätt brukare för nyttjande vid förbanden eller annan verksamhet. Som stöd används i huvudsak systemverktygen LIFT C och PRIO.

Resor, främst inom Sverige men även utrikes, ingår i tjänsten.

Kvalifikationskrav
• OR8
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Kunskap om att arbeta i system SAP/PRIO
• B-körkort manuell
• God kännedom om de tekniska systemen inom Fältarbetsområdet

Meriterande/önskvärt
• Arbetat med materiel-, underhåll och teknisk tjänst frågor inom FM
• Erfarenhet från förbandsverksamhet i FM
• Arbetat i FM stödsystem LIFT
• Är teknisk officer
• Erfarenhet av FM system inom Fältarbetsområdet. Ing-/ bro-bandvagn specifikt.
• Kännedom om FM materielförsörjning
• Genomgått FMV systemsäkerhetskurs

Personliga egenskaper
Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Rätt person är självständig, initiativrik och drivande. Du har en hög social kompetens och har lätt för att bygga ditt kontaktnät.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Mj Göran Danielsson, C Fältarbetsdetaljen
Telefon: 0381-185 12, 070-544 49 26
Mail: goran.danielsson@mil.se

Fackliga företrädare
OFR/O – Tomas Lahti
OFR/S – Clarence Arnstedt
SACO-S – Jan B Johansson
SEKO – Christian Hedberg
Samtliga fackliga företrädare kan nås via FM växel 0505-45 10 00.

Villkor
Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.
Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.

Övrigt
Befattningsnivå: OR 8
Antal befattningar: 1
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Eksjö
Tillträde: Snaras eller enligt överenskommelse

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-21.
Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev (max 1 sida) där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 11 juni 2020
  • Plats: Eksjö, Jönköpings län, Sverige
  • Förband: Arméstaben
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-08-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan