Materiel- och funktionssamordnare till Rikshemvärnschefens stab

Om tjänsten

 

Befattningen erbjuder

Hemvärnsförbanden och de Regionala staberna står inför en spännande utveckling med tillförsel av ny materiel och utveckling av förmågor. Som materiel- och funktionssamordnare erbjuds du att vara en viktig del i detta. Utveckling av materiel- och funktioner sker både inom och utanför Hemvärnet och de Regionala stabernas organisation. Du jobbar i en liten avdelning om 22 personer och i en sektion om 6 personer som jobbar i nära samarbete med varandra för att utveckla Hemvärnet.

Om enheten

Rikshemvärnschefen är främste företrädare för hemvärnet samt dess stödorganisation och ansvarar för att leda vidmakthållande och utveckling av hemvärnsförbanden. Tjänsten som kompetensområdesföreträdare hemvärnsbataljon är organiserad inom Produktionsledningens rikshemvärnsavdelning.

Högkvarterets Produktionsledning planerar, leder och följer upp verksamheten vid Försvarsmaktens förband, utom Högkvarteret. Uppgiften omfattar uppbyggnad av förmågor och kompetenser för beredskap samt forskning och utveckling

I Högkvarterets Produktionsledning ingår Rikshemvärnschefen med stab (Rikshemvärnsavdelningen). Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla hemvärnet med hemvärnsförbanden med de regionala staberna och hemvärnets stridsskola.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du ingår i ett arbetslag med fokus på hemvärnets 40 hemvärnsbataljoner, 4 regionala staber samt hemvärnets stridsskola för genomförande av den planering som leder till att Försvarsmaktens hemvärnsförband är organiserade och utrustade för att lösa sina huvuduppgifter.

Som materiel- och funktionssamordnare för hemvärnsförband, deltar du i utvecklingsarbetet med hemvärnsförbandens krigsorganisation. Du deltar i och/eller i vissa frågor leder du beredning och utveckling av hemvärnsförbandens materiel- och funktionsutveckling.

Som medarbetare i Rikshemvärnschefens stab skall du även medverka i uppföljning och inspektioner vid hemvärnsförbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.


Kvalifikationer

 • Officersexamen, reservofficersexamen eller flerårig militär erfarenhet från hemvärnssystemet i ledande befattning
 • Minst treårig programbunden utbildning, eller motsvarande
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Vitsordad erfarenhet av verksamhetsplanering och ekonomisk redovisning
 • Militär verksamsamhetserfarenhet (referens krävs)
 • Examen från relevant högskola eller gymnasium
 • Erfarenhet från verksamhet där höga krav ställs på säkerhetsmedvetenhet och integritet.
 • B-Körkort

  Meriterande
 • Vitsordad erfarenhet av arbete på vid enhet som stödjer hemvärnsbataljon eller erfarenhet från tjänstgöring i hemvärnsbataljon ledande enhet eller befattning
 • Erfarenhet av att ha jobbat i högre stabsnivå med kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer.
 • Erfarenhet från Försvarsmaktens IT-system som är relevanta för denna befattning
 • Säkerhetsutbildning från försvarsmyndighet

Personliga egenskaper

Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. Befattningen kräver därför att du är kommunikativ och omdömesgill samt har lätt för att samarbeta.

Du behöver även ha förmåga att arbeta lojalt, självständigt och kunna arbeta i tillfälligt sammansatta grupper. Du trivs med att skapa och behålla nya kontakter samt är självständig, drivande och van att hitta praktiska lösningar.

För att passa i rollen som materiel- och funktionssamordnare krävs också förmåga till analys och struktur samt mycket god integritet. Du är problemlösnings- och resultatorienterad.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare, heltid. 6 månaders provanställning tillämpas om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Vid avdelningen tjänstgör i huvudsak manlig personal varför vi välkomnar kvinnliga sökande.


För upplysningar om befattningen kontakta:

Chef Krigsförbandssektionen överstelöjtnant Jan-Åke Andersson, 070-673 50 11

Avdelningschef, överste Roger Nilsson, 072-388 07 64

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

HR-Specialist Cecilia Nässlander, 072-387 91 45

Eftersom det är semestertider kanske inte alla kontaktpersoner är tillgängliga under hela annonseringsperioden.

Fackliga företrädare:
SACO, Camilla Robertsson

SEKO, Hans Monthan

OFR/S, Pia Almström

ORR/O, Arne Nilsson

Samtliga nås Via HKV växel: 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 juni 2020
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2020-08-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan