CJ2 Current JOC TAAC N - Stabsofficer UND, OF 3-4 till FS 41

Om tjänsten


Om insatsen RSM

Nato-insatsen Resolut Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att ISAF, International Security Assistance Force, upphörde. I det svenska bidraget ingår stabspersonal till den multinationella staben i norra Afghanistan samt sjukhuspersonal som jobbar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal. Majoriteten är grupperade på den tyska flygbasen Camp Marmal utanför Mazar e Sharif, men det finns ett antal medarbetare som tjänstgör i Kabul. Det främsta uppdraget är fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för landets civilbefolkning. Ansvarigt förband för uppsättande av FS 41 är Livgardet. Huvuddelen av träning och utbildning inför insats kommer bedrivas i Stockholmsområdet, Kungsängen.

Nivå: OF 3-4.
Krav på militär bakgrund.
Enhet: FS 41 – Stabsofficer UND i multinationell stab.

Utbildningsperiod: planeringsinriktning från jan 2021.
Insatsperiod: planeringsinriktning maj 2021- nov 2021.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vid JOC, som är en ledningscentral för lägesuppföljning av hela TAAC North, genomförs uppföljning av rapportering och underrättelseinhämtning. Härifrån leds även skydd och övervakning av Camp MARMAL och dess närområde.

Som stabsofficer vid CJ2 tillhandahåller du underrättelser till TAAC North samt stödjer ANSF underrättelsedrivna operationer.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av tjänstgöring som stabsofficer UND, nationellt och/eller internationellt.
• UND-utbildning såsom exempelvis; Basic Intelligence Course (BISC), Intelligence Officers Course (IOC) eller motsvarande.
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
• Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande
• Planerat och genomfört underrättelseoperationer.
• Kunskap och erfarenhet av NATO underrättelseoperationer.
• Goda kunskaper i tyska.
• Kunskap om NATO Operational Planning Process (COPD).
• Tjänstgöring i högre stab nationellt/internationellt.

Upplysningar om befattningen lämnas av
C FS 41 Rikard Bengtsson, tfn 072-174 50 15,
C Pers FS 41 Linnea Swedman, tfn 073 338 68 09,
LG HR-avdelning LG-G1@mil.se .

Fackliga företrädare
OFR/O: Stefan Morin,                                         
OFR/S: Kenneth Hartikainen,
SACO: Johan Gillemyr,
SEKO: Thomas Klasson,
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-09. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du ska motivera varför du är lämplig för tjänsten.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 juni 2020
  • Plats: Afghanistan, ISAF, Afghanistan
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-08-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan