Sjövärnskåren söker Generalsekreterare till Riksförbundet

Om tjänsten

Är du intresserad av att utveckla och påverka Sveriges marina försvar?

Sjövärnskåren är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer och den enda med marin inriktning. Vi har utbildningar för ungdomar och vuxna, genomför övningar, rekryterar till Hemvärn med marina uppgifter och har ett internationellt samarbete med andra länders ungdomsutbildningar. Sjövärnskåren med cirka 4000 medlemmar,  är en demokratisk och politiskt obunden organisation som består av 18 lokala kårer, med egna styrelser, runt hela kusten och Riksförbundet med styrelse och ett kansli i Stockholm på Blasieholmen.

Arbetsuppgifter
Generalsekreteraren representerar Sjövärnskåren externt och internt samt är chef för kansliet och dess personal som med inriktning från riksförbundsstyrelsen, hanterar centrala frågor, ekonomi, kommunikation med lokala kårer och andra frivilliga försvarsorganisationer samt uppdragsgivande myndigheter och andra myndigheter.

Generalsekreteraren ska kunna väcka engagemang samt förmedla information så att andra förstår.


Kvalifikationer
Generalsekreteraren ska kunna prioritera utifrån helheten vad som ska göras och i vilken ordning genom att vara kommunikativ, externt och internt.
Erfarenhet av att leda personal, verksamhetsplanera och hantera utbildnings- och ekonomifrågor samt kunna genomföra utveckling av processer och rutiner. I detta ingår att måluppföljning och hushålla med verksamhetens ekonomi, samt att självständigt kunna driva frågor till avslut.
Erfarenhet av Försvarsmaktens, MSB, maritim utbildning, Sjövärnskårens eller annan frivilligorganisation verksamhet.
Körkort för bil.
Akademisk examen är meriterande eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Datorvana.

Meriterande
Språkkunskaper utöver verksamhet svenska och engelska.

Övrigt:
Arbetsvillkor och lön
Anställningen är tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Lön och förmåner enligt överenskommelse.
Tjänsten är heltid och är placerad i Stockholm.
Innan tillträde till tjänsten ska den sökande uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Tillträde senast 1 mars 2021.

Upplysningar
Ytterligare information lämnas av vice ordföranden Håkan Rugeland eller Magnus Byström
nygs@sjovarnskaren.se

Tillsättning av tjänsten kommer att ske i samverkan med fackliga representanter.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-25. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Sjövärnskåren (SVK) är en frivillig försvarsorganisation med uppgifter kopplade mot totalförsvaret. Vi är en efterfrågad organisation av såväl Försvarsmakten (FM) som civila myndigheter och organisationer för att bistå med marint välutbildad personal samt med materiella resurser där ett behov och möjligheter finns, främst inom den maritima sfären. Vår ungdomsutbildning är en del i utvecklingen till en anställning i FM och vi har ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät.

Våra ålagda uppgifter är:
Rekrytera befattningar till Hemvärnet
Rekrytera frivilliginstruktörer
Bedriva ungdomsverksamhet
Bidra till den civila krisberedskapen

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 augusti 2020
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Sjövärnskåren
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-09-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan