Hundförare 431. Flygbassäkerhetspluton

Om tjänsten

Säkerhetssoldat sökes till 431. FlygbassäkRörligt flygbaskompani med placering på Malmen i Linköping.Flygbaskompaniet är dimensionerad för att verka vid alla typer av flygplatser och flygbaser. Ett rörligt flygbaskompani ska som sammansatt eller med delar kunna verka från flera platser samtidigt där start- och landningsmöjligheter finns för understödda luftfartyg. Det rörliga flygbaskompaniet stödjer flygförband samt upprättar, opererar och avvecklar flygplatsen helt eller delvis med stöd av annan aktör. Kompaniet har bland annat till uppgift att lösa följande deluppgifter/funktioner: Logistik, ledning/sambandstjänst, markförsvar, sjukvårdstjänst samt räddning och fältarbete.

 

Om Flygbassäkerhetstjänst:

Flygbassäkerhetsplutonens uppgifter är att upptäcka, lokalisera, identifiera och avvärja säkerhetshotande verksamhet som är riktad mot våra flygbaser eller andra skyddsvärda objekt. Detta sker bland annat med hjälp av tekniska och biologiska (hund) sensorer. Plutonens grupper löser uppgifter i upp till plutons storlek och arbetet kännetecknas av flexibilitet samt att leverera hög effekt med små enheter över stora ytor. Detta innebär ofta långa tider i fält där gruppen till stor del arbetar självständigt och bär med sig utrustning för att kunna lösa uppgift under en längre tid. Uppgifterna löses främst genom metoderna fast och rörlig spaning i olika förhållande och klimat samt under dygnets alla timmar. Detta ställer höga krav på professionalism, flexibilitet och kamratskap hos dig som individ.


431. Flygbassäkerhetspluton är en pluton med enbart kontinuerligt tjänstgörande personal (GSS/K). Plutonen består av fyra patruller med 8 soldater och 2 patrullhundar per patrull. Säkerhetssoldatens dagliga arbete utgörs bland annat av tjänst i fält där du och din grupp får öva era färdigheter, övning samt utbildning som varvas med andra soldatuppgifter såsom vård och fysisk träning.


Vi söker nu:


Plutonen förstärker sitt personalläge och är i behov av nya Hundförare. Du skall vara en soldat som klarar av ge ditt yttersta och att sätta dig själv i andra hand. Som hundförare ansvarar du för gruppens viktigaste sensor, hunden. Hundens träning, dresyr och skötsel både på och utanför tjänstetid kommer vara ditt huvudansvar. I flygbassäkerhetspluton ingår du i en grupp innefattande befattningar som: Gruppchef/Stf Gruppchef, Stridssjukvårdare, Säkerhetssoldat. 

 

Formella krav:


   • Godkänd säkerhetsprövning (sker efter sökande accepterat erbjudande av tjänst
   • Godkänd läkarundersökning
   • Genomförd värnplikt, alternativt GU eller GMU samt FSU/BU med godkänt betyg
   • God fysisk förmåga enligt nivå 3 på fälttest och nivå 4 på multitest (Fälttest 12.00 min , Multitest 300p)
   • Ej hundallergiker eller hundrädd.
   • Svensk medborgare

Meriterande kvalifikationer:


   • Värnplikt/GU eller tidigare anställning inom säk-/jägar-/spaningsförband
   • Vapenutbildningar
   • Gruppchefsutbildning
   • Tjänstgjort som hundförare
   • Erfarenhet av utlandstjänst
   • Mycket god fysisk förmåga efter genomförd testhelg
   • Sprängutbildning
   • Sjukvårdsutbildning motsvarande stridssjukvårdare (CLS), akut sjukvård fält (ASF) eller jägarsjukvårdare
   • Militära förarbevis
   • BE, C körkort
   • Skarpskytt/Prickskyttutbildning

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


 Uttagningsprocess
Vi kommer att kalla lämpliga kandidater till förtester, de kommer bestå av fysiska tester och intervjuer


 Anställningsform:


Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning med tidvis tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten. Provanställning i sex månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten.


Lön: Individuell lön enligt kollektivavtal. 


Nivå: OR1-OR5

Att bifoga med ansökan:


   • Personligt brev som beskriver dig som person och varför du skulle passa för tjänsten.
   • Cv med referenser
   • Miliärt CV


Underlag skall skickas in i format. doc eller PDF. (Format .docx kan ej läsas i FM system för rekrytering)


Om din ansökan inte är komplett kommer du inte gå vidare i processen.


Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: 


   • C 431. Flygbassäkpluton Lt. Mathias Backlund, nås via mathias.backlund@mil.se alt växeln, tel: 013-28 30 00
   • Anders Gahm, hundsektionschef, nås via växeln, tel : 013-28 30 00


Fackliga representanter:


Samtliga nås via växlen, tel: 013-28 30 00

SEKO Bo Eriksson
SACO Anneli Helmersson
OFR/S Caroline Nilsson
OFR/O Mats Häggström


Ansökningsprocessen:

När du skickat in din ansökan kommer du få en bekräftelse via mail att vi mottagit din ansökan.
Går du vidare i ansökningsprocessen kommer du bli kallad till anställningsintervju samt testtillfälle fysiska tester.
De som går vidare från anställningsintervju och fystest erbjuds anställning.


Välkommen med din ansökan senast 2020-09-30

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 augusti 2020
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan