Teknisk systemledare EOD Sjö/Pjäs på Marinstabens Teknik- och Vidmakthållandekontor

Om tjänsten

Teknik- och Vidmakthållandekontor, TVK Marin, är en sektion i Marinstabens Stödavdelning. TVK Marins huvudsyfte är att stödja försvarsgrenschefen med uniform hantering av den del av Försvarsmaktens materiel som delegerats till Marinstaben att hantera. TVK Marin ska stödja ansvariga chefer med att skapa förutsättningar för att materielen finns tillgänglig och systemvärdig till beslutad nivå.

Som Teknisk systemledare EOD Sjö/Pjäs ska du: 

 • Utöva rollen som Ägarföreträdarens representant för Försvarsmaktens EOD Sjömateriel (AUV, ROV, sonar, dyknavsystem) samt pjäsmateriel (57mm, 40 mm, salut)
 • Utöva designansvar och leda samt ansvara för vidmakthållande för de system som ingår i Försvarsmaktens EOD Sjö- och pjäsmateriel
 • Utöva materielansvar för delmängd av materielen enligt ovan
 • Stödja i samband med system och materielleveranser
 • Medverka till att krav på verksamhetssäkerhet, sekretess, arbetsmiljö, systemsäkerhet, hänsyn till yttre miljö, tillsyn och redovisning uppfylls för Försvarsmaktens materiel
 • Stödja processägare (PCÄ) och processledare (PCL) avseende vidmakthållande samt vidareutveckling av teknisk tjänst och förnödenhetsförsörjning
 • Stödja Teknisk Chef vid försvarsgrensstab (FGS), respektive resursproduktionsenhet (RPE) vid produktionsledningen (PROD) och materielområdesansvarig (MOA) inom designansvar och vidmakthållande
 • Leda olika forum för EOD Sjö- och pjäsmateriel i ärenden såsom exempelvis Tekniskt Råd
 • Genomföra behovstilldelning av EOD Sjö- och pjäsmateriel och där tillhörande materiel, samt stödja andra TVK i behovstilldelning av dessa materielsystem
 • Följa upp systemvärdighet/säkerhet för EOD Sjö- och pjäsmateriel, samt leda/deltaga i systemsäkerhetsarbete
 • Arbetet innebär ett nära samarbete med materielområdesansvarig i Marinsstaben, produktledaren på Försvarets materielverk, underhållsansvariga i Försvarsmakten och förbanden
 • Stödja i vidmakthållandeprocessen med beställningar mot industrin och Försvarsmaktens verkstäder
 • Leda Driftstyrning (DSK) avseende AU/FU samt modifieringar inom ramen för vidmakthållande
 • Följa upp vidmakthållandeekonomi avseende budget, prognos och utfall

Arbetet innebär ett nära samarbete med Materielområdesansvarig i Marinsstaben, Produktledaren på Försvarets Materielverk, underhållsansvariga i Försvarsmakten samt förbanden och industrin.
I tjänsten ingår resor. 

Krav
Högskoleutbildning eller utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
Generell teknisk bakgrund och/eller teknisk förståelse
God administrativ förmåga
B-körkort

Meriterande
Kunskap om marina system och materiel
Erfarenhet från Försvarsmaktens sjögående plattformar eller motsvarande system
Hantera inom Försvarsmakten förekommande stödsystem

Personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har hög integritet och är initiativtagande med gott omdöme. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter i tal och skrift, är tydlig och kommunikativ. Flexibilitet och anpassningsförmåga är eftersträvansvärda egenskaper. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Befattningen är civil/militär (OR eller OF). Tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6-månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Befattningen är placerad på Muskö. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Sund (CTVK) 076-649 25 79 eller Åsa Ringius (Stf CTVK) 070-542 96 87.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-21, den ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där det framkommer på ett tydligt sätt varför du är lämplig för denna befattning.

Fackliga representanter
SACO-S Dick Berzén 010-823 19 39, OFR/S Björn Engren 010-823 83 92, OFR/O Mikael Vinde 076-634 75 22, SEKO Anders Rydberg 010-823 36 83


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 augusti 2020
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Marinstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2020-09-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan