Underrättelseassistent, OR-4

Om tjänsten

Vill du anta utmaningen som Underrättelseassistent till Gotlands Regemente!

Gotlands regemente etablerades den 1 januari 2018 och regementets uppgifter består i att samordna och koordinera all militär verksamhet på Gotland i fred, kris och krig och att fortsätta utveckla försvaret av och på ön. Vi är i början på en flerårig process där vi successivt kommer att växa och utvecklas fram

Huvudsakliga arbetsuppgifter
P 18 underrättelse- och säkerhetsavdelning söker en underrättelseassistent som skall stödja underrättelseprocessen och då främst informationshanteringen vid Regementsstabens Underrättelse- och säkerhetsavdelning. Informationsflödet inom processen är mycket omfattande och därmed också kraven på en strukturerad informationshantering. Som assistent på Underrättelse- och säkerhetsavdelningen kommer du att handlägga ärenden rörande pågående insatsverksamhet samt uppgifter knutna till planering av kommande verksamhet. Arbetet kan innebära en del resor under kortare perioder (vecka/or) samt deltagande i övningar.

I befattningen kommer du att:
• Normalt arbeta vid Underrättelse & säkerhetsavdelningen vid Gotlands regemente, P 18 J2
• Hantera inkommande och utgående information till/från avdelningen
• Svara för att information från olika informationssystem struktureras i avdelningens gemensamma databaser samt för den kontinuerliga vården av databaserna
• Stödja framtagandet av underrättelse- och säkerhetstjänstprodukter främst genom administrativt stöd
• Bistå avdelningschefen och avdelningens övriga arbete utefter behov

Kvalifikationer
•    Godkänd lång grundutbildning, Värnplikt eller motsvarande
•    Goda kunskaper avseende databashantering och informationsstrukturering
•    God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Godkänd FM FysS nivå 2
B-körkort

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser att rätt person för rollen har en stark strukturerad sida och gillar ordning och reda. Delgivning av underrättelser sker även muntligt och är en naturlig del av arbetet, du bör därför inte vara främmande för att prata inför både större och mindre grupper. Din sociala kompetens och samarbetsförmåga är väl utvecklad och du trivs med att arbeta tillsammans med dina kollegor. Ditt säkerhetsmedvetande är väl utvecklat och en hög integritet är en självklarhet.

Meriterande
Erfarenhet av und/säkerhetsarbete
UndSäkC-utbildning till underrättelseassistent eller stabsassistent motsvarande
Erfarenhet av internationell verksamhet
Militärt förarbevis

Övrigt
Vid frågor angående befattningen ring Fredrik Öström,  010-829 57 00 (vxl)
Befattningsnivå är GSS.
Tillträde snarast enligt ök.
Befattningen är en anställning i Försvarsmakten som GSS för kontinuerlig tjänstgöring med stöd av ”Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten”.

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-21. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Fackliga organisationer
OFR/O Boberg Karl-Johan (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se)
OFR/S Freddy.Tullgren@forsvarsforbundet.se
SEKO Klasson, Thomas thomas.klasson@mil.se
SACO Andersson, Tomas tomas.z.andersson@mil.se


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. 2020 tar förbandet över ansvaret för Stridsgrupp Gotland från P4. Huvuduppgiften är att samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 24 augusti 2020
  • Plats: Gotland, Gotlands län, Sverige
  • Förband: Gotland regemente - P18
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-09-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan