Bemannare till Försvarsmedicincentrum

Om tjänsten

Alla soldater och sjömän har rätt till god vård oavsett var de befinner sig, därför måste alla våra förband vara bemannade med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

En av våra kollegor går vidare till andra arbetsuppgifter inom Försvarsmedicincentrum, så därför söker Bemanningsavdelningen nu en ersättare till ett omväxlande arbete som bemannare. Vi jobbar i ett högt tempo med breda kontaktytor för att kunna skydda de som skyddar Sverige. Du kommer att få använda din kompetens i en annorlunda vardag.

Bemanningsavdelningen har två större uppgifter. Uppgifterna innebär bl.a. att stödja med strategisk personalförsörjning avseende legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal samt att stödja insatsorganisationen med rekrytering av legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal till deras krigsförband och internationella insatser.

Rekrytering och bemanning
Bemanningsavdelningen arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, bemanna och utveckla vår personal. Vi arbetar brett med HR-, kommunikations- och arbetsgivarfrågor. De personalgrupper vi arbetar med är apotekare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, läkare, sjuksköterskor, tandläkare, veterinärer och biomedicinska analytiker. Vi är också ansvariga för vidareutveckling och placering av den medicinska reservofficeren.

Om jobbet
I vårt arbete ingår det att koppla ihop medicinska kompetenser med de krav som en militär miljö ställer. Du kommer att jobba nära våra förband där personalen är placerad. I rekryteringsarbetet är det personliga mötet viktigt för oss. Därför deltar vi på fackmässor, seminarier och andra event runt om i landet.

Du kommer att medverka vid framtagande av kravprofil till platsannonser samt genomföra urval, granskning och intervjuer av sökande inför anställning. Våra rekryteringsprocesser är omfattande och involverar flera olika funktioner, såsom andra förband, civila aktörer och Högkvarteret.

Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:

 • I nära samarbete med förbanden, säkerställa den totala kompetensförsörjningen av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till verksamheter och inför internationell bemanning
 • Ta fram kravprofil till platsannonser, göra urval, genomföra telefonintervjuer samt förbereda och genomföra anställningsintervjuer
 • Inventera och dokumentera medicinska och militära kompetenser hos våra anställda
 • Planera och följa upp genomförd verksamhet gentemot för våra anställda
 • Ansvara för att det finns en övergripande karriärplanering samt upprätta eller säkerställa att det finns kompetensutvecklingsplaner för våra anställda

Du kommer till en avdelning med mycket kunskap, högt i tak och där vi samtidigt vill kunna trivas med både jobb och varandra. I tjänsten ingår ett antal resdagar per år, mestadels nationellt, men även internationellt kan förekomma. 40 timmars arbetsvecka där obekväm arbetstid kan förekomma.

Om dig
Du är en person som är bra på att samarbeta med olika professioner och har lätt för att bygga nätverk med personer som är viktiga i ditt arbete. Att kommunicera via telefon eller ta initiativ till personliga möten är enkelt för dig. Vidare är du bekväm i att strukturera upp ditt arbete utifrån övergripande ramar. Du har även god förmåga att ta självständiga beslut och prioritera inom ramen för ditt uppdrag. Du är mån om att uppnå och leverera god kvalitet i ditt arbete. Vidare är du bra på att planera ditt arbete för att hålla deadlines och ber om hjälp när du behöver.

Kvalifikationer

 • Legitimation inom hälso- och sjukvårdsområdet
 • Militär grundutbildning så som värnplikt (VPL), grundläggande militärutbildning (GMU), grundläggande soldatutbildning (GSU) alternativt att du har erfarenhet som civil tjänsteman inom Försvarsmakten
 • Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word och Excel
 • God kunskap i svenska och engelska
 • B-körkort
 • Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav

Meriterande

 • Erfarenhet av personalarbete i första hand inom området rekrytering, intervjuer och urval eller kompetensutveckling
 • Genomförd internationell insats med Försvarsmakten
 • Erfarenhet av CRM- eller IT-stödsystem
 • Projektledarutbildning/-erfarenhet

Övrigt
Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policy och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Med befattningen följer skyldighet att krigsplaceras.
Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande. I tjänsten ingår 3 timmar fysisk träning per vecka, på arbetstid.
Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev. 

Typ av anställning: Civil tillsvidareanställning, heltid. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg. Till del ingår tjänsteresor inom Sverige, men även resor utomlands kan förekomma.
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Urval och intervjuer
Urval sker löpande. Intervjuer sker preliminärt v43-45.

Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten, prata med chefen för Bemanningsavdelningen Johan Wahlgren, 031-69 20 00 eller johan.wahlgren@mil.se.

Fackliga representanter
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-f8@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2020-09-27. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev.   
_________________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM (rekryteringsverktyget som används utöver ReachMee)
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen har ett rekryterings- och bemanningsansvar. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.  

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 september 2020
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-09-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan