Stabsförvaltare (OR8) vid Förbandsproduktionsenheten (FPE)

Om tjänsten

Din huvuduppgift kommer att vara rådgivning och stöd till Chefen för Förbandsproduktionsenheten.

Du kommer tillhöra ett mindre arbetslag med civila och militära kompetenser och vara verksam vid en central funktion med helhetsperspektiv inom enheten. FPE SAMO centrala uppgifter är att samordna och koordinera samt utveckla FPE i samverkan med ingående avdelningar inom FPE. Arbetet innebär en nära kontakt med respektive avdelning, dess avdelningsledning och chef med tillhörande nyckelpersoner för att bedriva samordningsarbetet på ett genomtänkt sätt. 

Utöver huvuduppgiften råd och stöd till C FPE kommer du att vara delaktig i stabstjänstens genomförande samt delta i arbetsmöten och arbetsgrupper i linjen. Utöver intern samverkan inom enheten svarar FPE SAMO även för FPE externa samarbeten, exempelvis med resursproduktionsenheten (RPE), försvarsgrenar, stridskraftsavdelningar samt övriga avdelningar inom Högkvarteret (HKV).

Tillsammans med övriga FPE SAMO kommer du att lösa kvalificerade stabsuppgifter där du i nära samverkan med FPE ingående avdelningar fördelar, samordnar, koordinerar, följer upp och utvecklar enhetsövergripande uppgifter, processer och rutiner. Detta kan exempelvis innebära:

Delta i samordning, planering och fördelning av enhetens in- och utgående uppgifter samt att följa upp ärenden på övergripande nivå.

Delta vid föredragningar, arbetsmöten samt bereda ärenden för högre chefs beslut.
Leda eller delta i projektarbeten.
Delta i försvarsmaktsplaneringen (CPU- och PPU-processen).
Utveckla interna arbetsrutiner, arbetsformer och styrande dokument.
Delta i enhetens utvecklingsarbete.
Rådgivande och stödjande inom ramen för FPE uppdrag och uppgifter.
Leda avdelningens aktiviteter för ökad krigsduglighet och själv kunna delta i stabs- och ledningsövningar.

Arbetet innebär resor och då främst inrikes men till viss del förekommer även utrikes. Du kommer att ges stort utrymme och ansvar för att hålla dig uppdaterad inom FPE:s uppgifter, likväl få god insyn i arbetet vid HKV samt arbetet med utveckling av Försvarsmakten.

Om Förbandsproduktionsenheten & Samordningsavdelningen
Samordningsavdelningen (SAMO) inom Förbandsproduktionsenheten (FPE) på produktionsledningen (PROD) i Högkvarteret ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp verksamheten under chefen för förbandsproduktionsenheten (C FPE). Verksamheten omfattar fyra avdelningar inom områdena; Genomförande (GEN), Utbildning (UTB), Övning (ÖVN) och Försvarsmedicin (FÖMED). Intern samordning och extern samverkan med andra enheter som exempelvis resursproduktionsenheten (RPE) på PROD i Högkvarteret utgör centrala delar i arbetet.

Kvalifikationer
Yrkesofficer OR8

Meriterande
Tidigare befattning i motsvarande stabsfunktion, kvalificerad handläggare eller liknande roll.
Erfarenhet av kvalificerat stabsarbete vid förband eller central stab.
Goda kunskaper i MS Office och allmänna IT-kunskaper.
Erfarenhet att leda projekt.
God färdighet att jobba med sharepoint.

Personliga egenskaper
Förmåga till nätverkande och samverkan i olika sammanhang.
Förmåga att omsätta inriktningar och planer i verksamheten.
Ta initiativ till utvecklingsarbete och tillsammans med andra eller självständigt driva dessa.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper vid rekryteringen.

Övrigt
Tjänstgöringsomfattning: 100 %. Arbetsort Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen är militär där individuell lönesättning tillämpas.

Förfrågningar om befattningen kan göras till C FPE SAMO, Öv Mats Johansson, telefon 08-788 75 00 och regförv Thomas Grevholm, telefon 08-7887500
Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR Specialist Ann-Sophie Brezen 0729-933597.

Fackliga organisationer: 
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Ovanstående kontaktpersoner nås på telefon 08-788 75 00

OFR/S Robert Oidermaa telefon 08-402 40 11

Välkommen med din ansökan senast 2020-10-01. Till ansökan bifogas CV med två referenser och ett ansökningsbrev.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 september 2020
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-10-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan