Specialistofficer lärare stridsteknik HvSS

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Hemvärnets stridsskola, HvSS, har uppgiften att leda chefsutbildning, utbildningssamordning och kvalitetsuppföljning avseende all utbildning riktad mot hemvärnsförband samt utveckling av utbildningsmetoder, organisation och metodik. Skolan är belägen i naturskönt område mellan Mälaren och Bornsjön ca 1,2 mil norr om Södertälje. Körkort och bil är en nödvändighet då vi saknar förbindelser med kollektivtrafik.

Om tjänsten

Beskrivning av utbildningsenheten

HvSS utbildningsenhet består idag av fjorton befattningar delad i Taktikavdelningen som främst utbildar på kompani- och bataljonsnivå samt Stridsteknikavdelningen som främst utbildar på grupp- och plutonsnivå. Nu söker vi en officer till Stridsteknikavdelningen som vill bidra med att utbilda Sveriges bästa hemvärnsbefäl med markstridskompetens.

Arbetet:

Befattningen är direkt underställd Chefen för Stridsteknikavdelningen.

Arbetsuppgifter:

Är lärare och kurschef, ansvarar för den pedagogiska utvecklingen för de kurser som  genomförs. 

Leder och deltar i projekt i syfte att utveckla kursverksamheten. Tar fram lektionsunderlag och prioriterar vad som ska ingå i repektive ämne vid olika kurser på olika nivåer.

Stödjer och deltar i projekt rörande hemvärnets materiel- taktik och stridsteknikutveckling.

Mentorering och uppföljning av Hemvärnets krigsförband.

Beredd att lösa av chef tillkommande uppgifter inom ramen för eget ansvars-och kompetensområde. Det förekommer även stöttning mot övriga kurser.

Krav:

Körkort B

Specialistofficer eller taktisk officer lägst OR 6 (översergeant)  med aktuell markstridskompetens lägre förband.
Det krävs självständighet, mognad och erfarenhet då utbildningen i många fall riktar sig mot äldre och erfarna.

Instruktörserfarenhet från övningsverksamhet.

Önskvärda kvalifikationer

Erfarenhet av Hemvärnsverksamhet.

Mycket god samarbetsförmåga

Engagerad och drivande

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Tillträde:

 Snarast

Kontaktpersoner:

För upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen kontaktar du:

Chefen för Utbildningsenheten/Skolförvaltare Peter Nilsson tel 08-5845 4934 mail:peter.x.nilsson@mil.se

eller C HR Solveig Ravetti 08-5845 4971 mail:solveig.ravetti@mil.se

Fackliga kontaktpersoner nås via växel 08-5845 4000:

Officersförbundet: Henrik Elming 
OFR/S: Lennart Klingare 
SEKO: Roger Öberg 

Sista ansökningsdatum: 2020-09-27

HvSS är en rikstäckande utbildningsplattform för chefer vid Hemvärnet.
Vi genomför ca 60 kurser per år med ca 800 elever.

Kurserna är som regel 5-10 dagar långa. Det innebär viss planlagd helgverksamhet, men inte i samma omfattning som vid utbildningsgrupperna.
Vi genomför normalt Ungdomstävlan och Hv-Patrull en gång per år. Skolan stöttar MR staberna med genomförande av ledningsträningsövning Geltic Bear. 

Eleverna utbildar sig på sin fritid vilket innebär att de har högt ställda förväntningar på kvalitet och engagemang.

Det finns inga kollektivförbindelser till HvSS, vilket innebär att man måste ha körkort och bil. 

 

 

 

 

 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 september 2020
  • Plats: Botkyrka, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Hemvärnets stridsskola – HvSS
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-09-27

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan