Samverkansofficer

Om tjänsten

Norra militärregionen söker samverkansofficer.

Norra Militärregionen (MR N) stab är ett krigsförband lokaliserat i Boden. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande och hemvärnssoldater. Chefen för MR N med regionalstab leder underställda förband, samverkar med regionala aktörer, leder säkerhets- underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- taktisk chef som löser uppgifter inom regionen.

Som samverkansofficer kommer du att tjänstgöra vid Samverkansavdelning (J 9).

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Inom området samverkan och utveckling av totalförsvaret är du ansvarig direkt under chefen för samverkansavdelningen
 • Att genomföra samverkan med regionala/lokala myndigheter, organisationer och aktörer avseende samhällets stöd till Försvarsmakten vid försvarsplanering
 • Att genomföra civil-militär samverkan på regional och lokal nivå med civila myndigheter-organisationer och aktörer inom krishantering
 • Att delta i planering, utveckling och ledning av civil- militära samverkansövningar
 • Att genomföra utbildning i civil-militär samverkan inom Försvarsmakten och som stöd till andra myndigheter
 • Att delta i planeringsuppgifter inom staben
 • Att tjänstgöra som vakthavande befäl

Kvalifikationer

 • Officersexamen
 • OR 7 alt OF 2/3, eller annan utbildning som arbetsgivaren betraktar som likvärdig
 • B-körkort (manuell)

Meriterande

 • Kunskap om Försvarsmaktens beredskapssystem
 • Kunskap om Försvarsmaktens insatsverksamhet
 • God förmåga att hantera Microsoft Office applikationer
 • Dokumenterad/meriterad kunskap och erfarenhet av att arbeta i Microsoft SharePoint miljö
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Tidigare erfarenhet av militär stabstjänst
 • Genomfört internationell tjänst i någon av FM operationer eller kunskap och erfarenhet om FM operationer och insatser

Dina personliga egenskaper

Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet samt god förmåga till improvisation. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Thorbjörn Hansson Chef Samverkansavdelningen alt stabschef Per Olsson. Båda nås via växeln 0921-34800.

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00


Officersförbundet Sven-Olov Grenholm

Seko FM Margareta Ryding

Försvarsförbundet Annelie Forshage

 

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2020-09-30. Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 september 2020
 • Plats: Boden, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norra Militärregionen - MR N
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan