Stabstandläkare till Försvarsgrensavdelningen, Försvarsmedicincentrum

Om tjänsten

Försvarsmedicincentrum sätter människovärdet främst. Det innebär allt från friskvård för medarbetare i fredstid till akutsjukvård under strid. Försvarsmedicincentrum har ansvaret för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård genom utveckling, styrning, uppföljning och deltar i produktion av försvarsmedicinska förmågor. Här arbetar vi med miljö- och hälsoskyddsfrågor, utveckling av sjukvårdsmateriel, försörjning av sjukvårdsförnödenheter och utbildar och rekryterar sjukvårdspersonal för hela Försvarsmaktens behov. Vår personal utgörs av officerare, civila specialister (bland annat läkare och sjuksköterskor), gruppbefäl, soldater och reservofficerare. Här arbetar både heltid- och deltidsanställd personal.

På Försvarsgrensavdelningen som tillhör Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin söker vi nu en stabstandläkare vars uppgift är att stödja Försvarsmakten med odontologisk kompetens i tandvårdsfrågor samt att vara med och utveckla och kvalitetssäkra försvarstandvården.

Om jobbet
Som stabstandläkare arbetar du med analys, utveckling och omvärldsbevakning inom området försvarstandvård, såväl i en nationell som i en internationell kontext. Yrkesrollen ställer krav på breda kunskaper inom teoretisk och praktisk odontologi. Arbetsuppgifterna genomförs utifrån gällande civila och militära regelverk. Såledels ställer den militära kontexten också krav på förståelse för och kunskap om Försvarsmaktens organisation. Arbetet kräver i stort förmåga att kunna hantera akuta frågor och samtidigt kunna planera på längre sikt.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att handlägga tandvårdsärenden för personal som omfattas av Försvarsmaktens olika tandvårdsprogram. Du kommer att följa upp, analysera och utveckla försvarstandvården inkluderat Försvarsmaktens tandvårdsprogram och delta i framtagandet av koncept för tandvård i kris och krig, såväl nationellt som internationellt. Vidare kommer du att utbilda till och samverka med av Försvarsmakten godkända flyg- och dyktandläkare samt utbilda inom odontologi för olika personalkategorier. Du kommer också att ansvara för information om försvarstandvård på Försvarsmaktens intranät och stödja med odontologisk kompetens vid arbete med styrande dokument.

Om dig
Du är en person som är bra på att samarbeta med olika professioner på olika nivåer. Du har lätt för att ta kontakt med personer och kollegor som är viktiga för att driva din fråga framåt både via mejl, telefon eller personliga möten. I den här rollen har du ett nära samarbete med ytterligare en tandläkare på avdelningen och ett intresse för lagarbete krävs således för att du ska trivas i din roll. Du är bra på att planera ditt arbete och tempoväxla för att hålla deadlines och ber om stöd när du behöver. Att du tidigare har drivit egna processer eller frågor i arbetet ses som positivt, då det i den här rollen krävs att du tar initiativ, är självdrivande i din arbetsprocess och kan prioritera rätt saker utifrån ditt uppdrag. Du behärskar det svenska språket väl och du är antingen van vid eller får energi av att hålla olika former av föredrag för både mindre och större grupper.

Kvalifikationer
• Legitimerad tandläkare
• Klinisk erfarenhet av svensk tandvård motsvarande minst 5 år
• Forskarutbildning och/eller specialistutbildning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• Fullt frisk och uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav för befattningen

Meriterande
• Tidigare militär utbildning eller tjänstgöring inom Försvarsmakten
• Erfarenhet från internationellt arbete
• Identifieringskunnig tandläkare

Övrigt
Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policy och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten. Med befattningen följer skyldighet att krigsplaceras. Vi erbjuder dig ett arbete som skiljer sig från mängden, som är utvecklande och utmanande. I tjänsten ingår 3 timmar fysisk träning per vecka, på arbetstid. Till ansökan ska bifogas CV samt personligt brev. 

Typ av anställning: Officersbefattning, heltid. Vid avsaknad av officersbakgrund sker kompetensutveckling mot officer med stöd av 20§ officersförordningen. Provanställning på 6 månader tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg. Till del ingår tjänsteresor inom Sverige, men även resor utomlands kan förekomma.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Urval och intervjuer
Urval sker löpande. Intervjuer sker preliminärt vecka 44 och vecka 45. 

Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten, prata med tandläkare Eva Borg, telefon 031-692856 eller chef för Försvarsgrensavdelningen Anders Levén 031-692313.

Fackliga representanter
SACO, sacostyr-fomedC@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 21 oktober. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev.   
_________________________________

Information om personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM (rekryteringsverktyget som används utöver ReachMee)
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att gälla. Försvarsmakten kommer dock, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), att i en övergångsperiod fortsatt tillämpa personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.
I syfte att hantera rekryterings- och bemanningsprocessen för personer med medicinsk kompetens behandlar Försvarsmakten dina personuppgifter via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din ansökan samt vissa andra uppgifter som framkommer under rekryteringen. För denna personuppgiftsbehandling använder Försvarsmakten verktyget LIME CRM.

Rekryterings- eller bemanningsprocessen sker löpande genom intervjuer och kontroll av referenser. Därefter genomförs ett första urval som följs av intervjuer och tester av fysik och hälsa. Utifrån testresultat, intervjuer och referenstagning sker sedan ett slutligt urval för säkerhetsprövning.

Vad ska uppgifterna användas till?
Försvarsmakten använder uppgifterna i LIME CRM för att hantera din ansökan avseende sökt befattning och för framtida bemanning.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är att Bemanningsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum vid Försvarsmakten ska ha ett underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.
Bemanningsavdelningen har ett rekryterings- och bemanningsansvar. LIME CRM används för att administrera rekrytering och bemanning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Bemanningsavdelningen ska därvid kontrollera att en sökande innehar medicinsk legitimation (kontroll hos Socialstyrelsen som för register). Vidare sker en kontroll vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om den sökande har någon anmälan i tjänsteutövningen mot sig. Dessa uppgifter förs i LIME CRM för att ge Bemanningsavdelningen underlag för att bemanna Försvarsmakten med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras, för Försvarsmaktens räkning, i rekryterings- och bemanningsverktyget LIME CRM.
Vi behandlar följande personuppgifter:

Namn, Personnummer, Kontaktuppgifter: adress, e-postadress, telefonnummer, Foto, CV, Personligt brev, Övriga till ansökan bifogade filer, Uppgift om yrkeslegitimation, Uppgift om anmälan hos Inspektionen för vård och omsorg samt eventuell uppgift om varning eller erinran (uppgift om varning och erinran förs dock endast under aktiv rekrytering, därefter gallras uppgiften)

Uppgifter som förs om kandidater som går vidare till intervju och tester
Uppgift om tjänstbarhet från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (en bokstav), Uppgift om godkänd hälsoundersökning från Försvarshälsan, Uppgift om fysiska tester hos Försvarsmakten (två siffervärden), Sammanfattning av vad kandidaten uppger under arbetsintervjun

Personuppgiftsansvar och laglig grund för personuppgiftsbehandlingen 
Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM tar sikte på på personalförsörjning av Försvarsmaktens krigsorganisation. Personuppgiftsbehandlingen i LIME CRM är därmed nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras. 

Vem kan ta del av uppgifterna?
Uppgifterna i LIME CRM kommer att vara tillgängliga för handläggare för vid Bemanningsavdelningen på Försvarsmedicinskt centrum. Utdrag ur LIME CRM avseende relevanta kandidater vid rekrytering eller bemanning kan göras tillgängligt för rekryterande chef. 

Hur länge sparas personuppgifterna?
Blir du anställd av Försvarsmakten kommer dina ansökningshandlingar att arkiveras. Uppgifterna i LIME CRM kommer fortsatt att behandlas för bemanningsändamål.
Om du inte blir anställd av Försvarsmakten kommer dina personuppgifter att raderas från LIME CRM efter sju år av inaktivitet.  

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som Försvarsmakten behandlar. Denna information kan du få kostnadsfritt en gång om året. För att få informationen skickar du in en underskriven begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen. Du kan skicka din begäran till Försvarsmakten, 107 85 Stockholm. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform.
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringsverktyg.
Kontaktuppgifter vid begäran om information, ändringar, radering av uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering:

Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefon: vxl 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se
Organisationsnummer: 202100-4615


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 september 2020
  • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-10-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan