3.Helikopterskvadron söker Materielplanerare till Flygsystemsektionen

Om tjänsten

Helikopterflottiljen söker en Materielplanerare till 3. Helikopterskvadron och Flygsystemsektionen i Ronneby.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. 

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Välkommen till en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner, Tredje Helikopterskvadron. Skvadronen verkar inom den sjöoperativa arenan vilket innebär att vår uppgift är att understödja främst våra sjögående enheter men även stödja civila myndigheter med bland annat brandbekämpning. Vi letar nu efter dig som vill vara med och utveckla skvadronen som krigsförband. 

Skvadronen är organiserad i en stab, två helikopterdivisioner och tre underhållskompanier. De flygsystem som brukas vid skvadronen är den lätta helikoptern Hkp 15 och den medeltunga Hkp 14.

Flygsystemsektionen rekryterar nu en Materielplanerare för materielsystem AGE/GSE och SÄKMAT. Sektionen som organisatoriskt tillhör skvadronen är en del av flygoperatörens tekniska organisation som funktionsleds av central teknisk chef. Den tekniska organisationen avsvarar för Ledning Fortsatt Luftvärdighet (LFL) som motsvaras av det civila, Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Sektionen är direkt underställd Stabschefen och funktionsleds av teknisk chef materielsystem (TCM ). Sektionen är en viktig del i att helheten på skvadronen håller ihop och där du kan bidra med dina erfarenheter.

Materielplaneraren ansvarar i huvudsak för underhållsbeställning av underhållsutrustning kopplat mot våra Helikoptersystem samt Skvadronens Flygsäkerhetsmateriel.

 

Kort beskrivning av befattningen Materielplanerare AGE/GSE-SÄKMAT:

 • Materielplanering av tilldelad materiel avseende underhåll, modifiering och tillgänglighet.
 • Åtgärdsbestämning av materiel.
 • Beställning av komponentunderhåll och modifiering.
 • Inmatning och uppdatering av aktuella datasystem.
 • Delta i möten inom ramen för vidmakthållande av materielsystemen.
 • Vara stödfunktion till Central Materielplanerare.
 • Bereder samt producerar underhållsplanering för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk. 

Grundkrav på befattningen:

 • Kunskap om bedrivande av flygmaterieltjänst.
 • God förmåga att skriftligt rapportera, dokumentera och utföra undersökningar och bedömningar.
 • God samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt driva frågor inom arbetsområdet.
 • God kännedom i LFL
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift.
 • B-körkort. 

Meriterande:

 • Utbildning och erfarenhet inom aktuella materielsystem.
 • Erfarenhet och kunskap om flygmateriel och underhållsplanering.
 • Utbildad på något inom Försvarsmakten förekommande flygdriftsdatasystem (FENIX, ARM, GDU, PRIO).
 • Erfarenhet av arbete med FM LFL och FM Flygoperatör procedurer.
 • Behörighet samt erfarenhet inom FENIX beredarfunktion.  

 

Arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet och då tjänsten innebär samverkan både inom och utom egen organisation, krävs att den sökande har fallenhet för samarbete. God organisationskännedom (FM/FMV/militär industri) är ett plus vid drivandet av många frågor. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

 

Upplysningar om den aktuella tjänsten lämnas av:

C Flygsystemsektion Fredrik Ingvarsson tfn: 0457-47 22 40

Planeringsingenjör Tobias Andersson tfn: 0457-47 23 99

 

Övrigt

Arbetsort: Ronneby

Civil anställning

Tjänsteresor förekommer.

Beräknat startdatum/tillträde enligt överenskommelse.

 

Fackliga representanter:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Caroline Nilsson
SACO-S Hkpflj, Anneli Helmersson

Samtliga nås via växel på 013-28 30 00

 

Välkommen med din ansökan innehållande CV, ansökningsbrev samt ett löneanspråk. Sista ansökningsdag är 2020-09-23

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Fysiska tester samt hälsokontroll kommer att genomföras av FM innan anställning.

Tjänsten påbörjas med en 6-månaders provanställning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 september 2020
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-09-23

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan