3.Helikopterskvadron söker Systemingenjör tillika Planeringsingenjör

Om tjänsten

Helikopterflottiljen söker en Systemingenjör tillika Planeringsingenjör till 3. Helikopterskvadron och Flygsystemsektionen i Ronneby.

 

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Välkommen till en av Försvarsmaktens Helikopterflottiljs fyra helikopterskvadroner, Tredje Helikopterskvadron. Skvadronen verkar inom den sjöoperativa arenan vilket innebär att vår uppgift är att understödja främst våra sjögående enheter men även stödja civila myndigheter med bland annat brandbekämpning. Vi letar nu efter dig som vill vara med och utveckla skvadronen som krigsförband.

Skvadronen är organiserad i en stab, två helikopterdivisioner och tre underhållskompanier. De flygsystem som brukas vid skvadronen är den lätta helikoptern Hkp 15 och den medeltunga Hkp 14.

Flygsystemsektionen rekryterar nu en Systemingenjör/Planeringsingenjör för Flygbasmateriel. Sektionen som organisatoriskt tillhör skvadronen är en del av flygoperatörens tekniska organisation som funktionsleds av central teknisk chef. Den tekniska organisationen avsvarar för Ledning Fortsatt Luftvärdighet (LFL) som motsvaras av det civila, Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Sektionen är direkt underställd Stabschefen och funktionsleds av teknisk chef materielsystem (TCM GM ). Sektionen är en viktig del i att helheten på skvadronen håller ihop och där du kan bidra med dina erfarenheter.

 

Kort beskrivning av befattningen:

 • Vara länken mellan förband och Teknisk Chef (CT)/TCM avseende tekniskt systemstöd och avvikelsehantering.
 • Ger kvalificerat tekniskt systemstöd inom aktuellt materielsystem (Flygbasmateriel) till förbanden.
 • Initierar, bereder samt producerar det som krävs för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk.
 • Tar fram underlag för högre chefs (TCM) Luftvärdighetsbeslut.
 • Initierar, bereder samt producerar underhållsplanering för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk.
 • Ger kvalificerat planerings- och åtgärdsstöd inom aktuellt materielsystem till förbanden för att utföra internt förebyggande underhåll.

 

Grundkrav på befattningen:

 • Minimum 2 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil, part M) ledning fortsatt luftvärdighet (CAMO).
 • Relevant eftergymnasial ingenjörsutbildning (systemingenjörsutbildning/högskoleingenjör/civilingenjör) eller minimum 4 års erfarenhet av arbete med militär (eller civil, part 145) ledning flygunderhåll och minst flygtekniker nivå B1/B2 eller motsv. civil nivå.
 • Kunskap om bedrivande av flygmaterieltjänst.
 • Erfarenhet av arbete med FM LFL och FM Flygoperatör procedurer.
 • God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska.
 • B-körkort.

 

Meriterande: 

 • Utbildning och erfarenhet inom Teknisk Försörjning.
 • Erfarenhet och kunskap om FM specialfordon.
 • Utbildad på något inom Försvarsmakten förekommande flygdriftsdatasystem (FENIX, ARM, GDU, PRIO).
 • Erfarenhet av arbete med FM LFL och FM Flygoperatör procedurer.

 

Arbetsuppgifterna ställer höga krav på noggrannhet och då tjänsten innebär samverkan både inom och utom egen organisation, krävs att den sökande har fallenhet för samarbete samt förmåga att självständigt driva frågor inom arbetsområdet.

God organisationskännedom (FM/FMV/militär industri) är ett plus vid drivandet av många frågor. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

 

Upplysningar om den aktuella tjänsten lämnas av:

C Flygsystemsektion Fredrik Ingvarsson tfn: 0457-47 22 40

Systemingenjör FBM Johan Nellbring tfn: 0457-47 22 46

 

Övrigt:

Arbetsort: Ronneby

Befattningskrav OR6/7

Tjänsteresor förekommer.

Beräknat startdatum/tillträde enligt överenskommelse.

 

Fackliga representanter:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Caroline Nilsson
SACO-S Hkpflj, Anneli Helmersson

Samtliga nås via växel på 013-28 30 00

 

Välkommen med din ansökan innehållande CV, ansökningsbrev samt ett löneanspråk. Sista ansökningsdag är 2020-10-15

 

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Fysiska tester samt hälsokontroll kommer att genomföras av FM innan anställning.

Tjänsten påbörjas med en 6-månaders provanställning.


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 september 2020
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär/Civil
 • Sista ansökningsdag:2020-10-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan