Gotlands regemente/P18 söker regementsförvaltare

Om tjänsten

Regementsförvaltaren är P18:s främste företrädare för specialistofficerare, gruppbefäl och soldater, och har bland annat till uppgift att stödja förbandschefen med utvecklingen av dessa personalkategorier vid förbandet.
Regementsförvaltaren stödjer regementschefens utövande av ledarskap så att ordning, rutiner, normativa regler, reglementen och traditioner följs.
Regementsförvaltaren ingår i fred, vid höjd beredskap och i krig i förbandsledningen, chefs- och ledningsgrupp.
Regementsförvaltaren stödjer Arméförvaltaren inom eget kompetensområde.

Arbetsuppgifter:
Regementsförvaltaren är stödjande, rådgivande och handledande åt regementschefen och medarbetare vid regementet varvid regementsförvaltaren:

- Stödjer styrningen av personalförsörjning avseende specialistofficerare, gruppbefäl och soldater.

- Stödjer personalutvecklingen för specialistofficerare, gruppbefäl och soldater.

- Företräder P18 i specialistofficersfrågor, såväl internt som externt.

- Sammanhåller befordran och validering av specialistofficerare, gruppbefäl och soldater vid förbandet.

- Stödjer med uppföljning och utveckling av studerande vid GU, SOU och HSOU.

- Stödjer förbandets attraktions- och rekryteringsverksamhet.

- Deltager regementets kvinnliga nätverk NOAK.

- Ingår i regementets utvecklingsgrupper, personalförsörjnings- och nomineringsnämnder mm.

Kvalifikationer

- Kontinuerligt tjänstgörande yrkesofficer i FM, lägst OR8/ OF3.

- Cirka 20 års väl vitsordad tjänstgöring som yrkesofficer i FM, med minst 12 års tjänstgöring vid markförband i nivå OR 7-8, alternativt OF 2-3.

- Godkänt resultat på de tester som genomförs som en del i antagningsprocessen.

Fysiska krav

- Godkända FM baskrav för stabspersonal vid markförband.

Medicinska krav

- Giltig godkänd hälsoundersökning.

Önskvärda kvalifikationer

- Kunskap om Försvarsmaktens processer och personalförsörjningssystem.

- Kunskap om FM utbildnings- och rekryteringssystem.

- God förmåga att förstå och förklara specialistkompetensens betydelse för organisationen.

- Erfarenhet av insatser, såväl nationellt som internationellt.

- Lätt för att kommunicera med såväl över-, sido- som underordnade.

- Hög integritet.

- Stor social kompetens.

Meriterande

- Stabserfarenhet från central stab.

- Tjänstgöring som lärare eller instruktör vid FM skolor eller centra

Personliga egenskaper:
Du är en god representant för Försvarsmakten och regementet, samt ett föredöme både som person och som ledare. Du har ett stort förtroende och respekt i organisationen för såväl din kompetens som för dina personliga egenskaper. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Du som söker har dessutom god förståelse för individens roll och behov av utveckling i Försvarsmakten. Du är social, prestigelös, stresstålig och har lätt för att hantera många ärenden samtidigt. Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt, van att planera, genomföra och slutföra projekt.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Gotland
Tester: Under våren 2021
Tillträdesdatum: Hösten 2021 eller våren 2022

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Anders Wireskog Regementsförvaltare, 070-652 90 02

Fackliga representanter:
OFR/O Karl-Johan Boberg (Karl-Johan.Boberg@Officersforbundet.se)
OFR/S Freddy Tullgren (Freddy.Tullgren@forsvarsforbundet.se)
SEKO Thomas Klasson (thomas.klasson@mil.se)
SACO FM, Marie Nygren (marie.nygren@mil.se) 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Gotlands Regemente P 18 är Sveriges nyaste förband. Det upprättades 1 januari 2018 och regementet kommer under en uppbyggnadsperiod att växa med både personal och förmågor. 2020 tar förbandet över ansvaret för Stridsgrupp Gotland från P4. Huvuduppgiften är att samordna, utveckla och leda krigsförbanden på Gotland samt att utveckla totalförsvaret tillsammans med det civila samhället. Ytterst handlar det om att stärka försvaret av Gotland och Sverige.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 16 oktober 2020
  • Plats: Gotland, Gotlands län, Sverige
  • Förband: Gotland regemente - P18
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-11-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan